Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yönetim Bilimine GirişEGB 3712016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, yönetim bilimi ile ilgili tanımları, kavramları, kuramları ve süreçleri öğrenerek vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmak.
Dersin İçeriğiYönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim teorileri (klasik, neo-klasik ve modern yönetim teorileri), yönetim süreçleri, yönetimde çağdaş konular ve yaklaşımlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1okulun örgüt olarak özelliklerini açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Klasik kuramların genel özelliklerini tanımlar. 1, 2, 3A, C
ÖÇ3Klasik kuramların eğitim yönetimine uygulanmasını tartışır. 1, 2, 3A, C
ÖÇ4Neo-Klasik kuramların eğitim yönetimine uygulanmasını tartışır. 1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ5Çağdaş kuramların eğitim yönetimine uygulanmasını tartışır. 1, 2, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaÖrgüt, sistem kavramları, okulun örgüt olarak özellikleri
3. HaftaÖrgüt, sistem kavramları, okulun örgüt olarak özellikleri
4. HaftaTürk yönetim anlayışı, tarihsel süreçte yönetim bilimi
5. HaftaBilimsel İşletmecilik Kuramı
6. HaftaGenel Yönetim Kuramı
7. HaftaBürokratik Yönetim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYönetimde İnsan İlişkileri Kuramı
10. HaftaX/Y kuramı
11. HaftaOlgunlaşma Kuramı ve Rensis Likert Sistem 4 Kuramı
12. HaftaSistem Yaklaşımı
13. HaftaÖğrenen Örgütler
14. HaftaDurumsallık Yaklaşımı
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBursalıoğlu, Z. (2015). Eğitim yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A. Parlak, B. (2013). Yönetim bilimi ve çağdaş yönetim teknikleri. Ankara: Beta.
Diğer KaynaklarEren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta. Hodgetts, R. M. (1997). Yönetim teori, süreç ve uygulama (C. Çetin ve E. C. Mutlu, Çev.). İstanbul: Der. Koçel, T. (1989). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta. Morgan, G. (1998). Yönetim örgüt teorilerinde metafor. İstanbul: Mess Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve yapıları (A. Aypay, Çev.). Ankara: Nobel. Öztekin, A. (2012). Yönetim bilimi. Ankara: Siyasal. Robbins, S. P., Decenzo, D. A., & Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları: Temel kavram ve uygulamaları (A. Öğüt, Çev.). Ankara: Nobel. Saruhan, Ş. C. ve Yıldız, M. L. (2013). Çağdaş yönetim bilimi. Ankara: Beta.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.001.0017.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.006.0030.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama3.002.006.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü73
Toplam İş Yükü / 25 (s)73 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"