Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Endüstri PsikolojisiRPD 3192016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
Dersi VerenlerDr. Esra TÖRE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Endüstri Psikolojisi dersi öğrencilere iş ortamında insan davranışları üzerine önemli psikoloji teorileriIn tanıtımı, iş ortamında bireysel ve grup analizleri, iş yaşamında performansı etkileyen faktörler, iş yaşamında öğrenme, motivasyon, liderlik, kurumsal ve bireysel iletişim ve grup davranış tipleri gibi teorik bilgileri gerçek vakalar üzerinden öğretilmesini içerir.
Dersin İçeriğiEndüstri Psikolojisi dersi öğrencilere iş ortamında insan davranışları üzerine önemli psikoloji teorileriIn tanıtımı, iş ortamında bireysel ve grup analizleri, iş yaşamında performansı etkileyen faktörler, iş yaşamında öğrenme, motivasyon, liderlik, kurumsal ve bireysel iletişim ve grup davranış tipleri gibi teorik bilgileri gerçek vakalar üzerinden öğretilmesini içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Endüstri Ve Örgüt Yapısını tanır.1, 12A
ÖÇ2Yönetim Ve Örgüt Psikolojisinin Gelişmesini tanır.1, 12A
ÖÇ3Örgütlerde Gruplar Ve Grupsal Farklılıkları analiz eder.1, 12A
ÖÇ4Örgütlerde Moral Ve Moral Düzeyini Yükseltici Önlemleri değerlendirir.1, 12A
ÖÇ5Değişim Yönetimini farklı perspektiflerden analiz eder.1, 12A
ÖÇ6Örgütlerde Psikolojik Sorunlar Ve Şikayetleri değerlendirir.1, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEndüstri Ve Örgüt Yapısı
2. HaftaYönetim Ve Örgüt Psikolojisinin Gelişmesi
3. HaftaPotansiyelin Belirlenmesi
4. HaftaÖrgütlerde Gruplar Ve Grupsal Farklılıklar,
5. HaftaÖrgütlerde Moral Ve Moral Düzeyini Yükseltici Önlemler,
6. HaftaDeğişim Yönetimi,
7. HaftaGenel tekrar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖrgütlerde Psikolojik Sorunlar Ve Şikayetler,
10. Haftaİşte Monotonluk, Devamsızlık Ve Fiziksel Ortamla İlgili Sorunlar Ve Önlenmesi, Haberleşme,
11. HaftaLiderlik,
12. HaftaMotivasyon Ve Yaratıcılık
13. HaftaÇatışma Yönetimi,
14. HaftaYönetime Katılma Ve Kendi Kendini Yöneten Takımlar
15. HaftaSüreklilik
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Güney, Salih. (2011) Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Dersin öğretmeni tarafından verilecek olan el notları ve ilgili makaleler
Diğer KaynaklarSchermerhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R., & Uhl-Bien, M. (2011). Organizational Behavior. International Student Version, NJ: Wiley.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü81
Toplam İş Yükü / 25 (s)81 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"