Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Düşünme BecerileriRPD 1072016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli düşünme düzeylerini, biçimlerini, tekniklerini öğretmek ve düşünme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDersin teorik içeriği: Düşünme nedir?; Basit düzeyli düşünme; Karmaşık düzeyli düşünme: Eleştirel düşünme (Tümevarım düşünme becerileri, Tümden gelim düşünme becerileri, Değerlendirici düşünme becerileri) Yaratıcı düşünme, Sorun çözme, Karar verme ve Meta biliş; Düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin bilgilerin verilmesi: Akıl Haritası, Taylor'ın Çoklu Yetenek Modeli, De Bono'nun 6 Düşünme Şapka Tekniği, Gardner'ın Çoklu Zekâ Modeli, Hasan Bacanlı'nın Dört Katlı Düşünme Modeli vb. Dersin uygulama içeriği: İşlenen her üniteye ilişkin uygulamalar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilişsel süreçler hakkında bilgi kazınır.1, 2, 3, 10, 14A, D
ÖÇ2Düşünmede duygularını işlevini inceler.1, 2, 3, 10, 14A, D
ÖÇ3Duygusal okur-yazarlık bilgi ve becerisini geliştirir. 1, 2, 3, 10, 14A, D
ÖÇ4Bilginin algılanması ve anlamlandırılması süreçlerini bilir. 1, 2, 3, 10, 14A, D
ÖÇ5Üst düzey düşünme becerileri hakkında bilgi edinir. 1, 2, 3, 10, 14A, D
ÖÇ6Çeşitli düşünme biçimleri modelleri hakkında bilgi edinir. 1, 2, 3, 10, 14A, D
ÖÇ7Çeşitli düşünme becerilerini geliştirici teknikler ile önce kendisini sonra başkalarını sorgulama ve geliştirme hakkında deneyim kazanır. 1, 2, 3, 10, 14A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDüşünme nedir?
2. HaftaDuygusal Beyin, Duygusal Zeka
3. HaftaDuygusal Okuryazarlık
4. HaftaÖğrenme Stilleri
5. HaftaÖğrenme Stilleri
6. HaftaBiliş, Algı, Öğrenme
7. HaftaEleştirel düşünme (Tümevarım Düşünme Becerileri, Tümdengelim Düşünme becerileri, Değerlendirici Düşünme Becerileri)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProblem Çözme, Karar Verme ve Metabiliş
10. HaftaYaratıcı Düşünme
11. HaftaAnalitik Düşünme
12. HaftaYansıtıcı Düşünme
13. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması, Tartışılması, Uygulama
14. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması, Tartışılması, Uygulama
15. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması, Tartışılması, Uygulama
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuWhite, D. A. (2001). Çocuklar için Felsefe: Her şey hakkında merak uyandıracak 40 eğlenceli soru. Ankara: ODTU Yayıncılık Boydak, A. (2008). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları Arıboyun, A., Gürbüz, H., Ülger, M. (2011). İlköğretim Düşünme Eğitimi 6-8. sınıflar öğretmen el kitabı. Ankara: MEB Goleman, D. (2014). Duygusal Zeka. İstanbul: Varlık Yayınları Paul, R., Elder, L. (2013). Kritik Düşünce. (Ç. Ed: Aslan, E., Sart, G.). Ankara: Nobel Kitabevi
Diğer KaynaklarAybek, B. ( 2010). Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme. Adana: Nobel Kitabevi Tarhan, N. (2010). Duyguların Dili Duygusal Zekaya Yeni Bir yorum. İstanbul: Timaş Yayınları Buzan, T. & Buzan, B. (Author), Harrison, J. (Ed.) (2010). The Mind Map Book: Unlock Your Creativity, Boost Your Memory, Change Your Life. London: Pearson Education Ltd Udall, A. J. And Daniels, J. E. (1991). Creating the Thoughtful Classroom: Creating the Thoughtful Strategies to Promote Student Thinking. Tucson, Arizona: Zephyr Press. Cottrell, S. (2011). Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument (Palgrave Study Guides). 2nd Ed. Palgrave Macmillan De Bono, E. (1999). Six Thinking Hats. 2nd Ed. New York: Back Bay Books. Hook, B. (2010). Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom. New York, NY 10016: Routledge. Lazear, D. (1991). Seven ways of teaching: The artistry of teaching with multiple intelligences. Palantine, Illinois: Skylight Publishing, Inc. Lazear, D. (1991). Seven ways of knowing: Teaching with multiple intelligences. Palantine, Illinois: Skylight Publishing, Inc. Schlichter, C. (1986). Talents unlimited: Applying the multiple talent approach in mainstream and gifted programs. J. S. Renzulli (Ed). Systems and models for developing programs for the gifted and talented (ss. 351-390). Connecticut 06250: Creative Learning Press, Inc.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0013.0013.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0014.0014.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"