Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eleştirel Düşünme EğitimiOEB 4062016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli düşünme düzeylerini, biçimlerini, tekniklerini öğretmek ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDersin teorik içeriği: Düşünme nedir?; Basit düzeyli düşünme; Karmaşık düzeyli düşünme: Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme, Sorun çözme, Karar verme ve Meta biliş; Düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin bilgilerin verilmesi: Akıl Haritası, Taylor'ın Çoklu Yetenek Modeli, De Bono'nun 6 Düşünme Şapka Tekniği, Gardner'ın Çoklu Zekâ Modeli vb. Dersin uygulama içeriği: İşlenen her üniteye ilişkin uygulamalar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.Eleştirel düşünmeyi tanımlar,1, 2, 3, 10A, B, C
ÖÇ22.Eleştirel düşünme becerilerini uygular1, 2, 3, 10A, B, C
ÖÇ33.Verilen kararları, karar verme prensipleri açısından analiz eder,1, 2, 3, 10A, B, C
ÖÇ44.Eleştirel düşünme becerilerini ders planlarına uygular1, 2, 3, 10A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDüşünme ile İlgili Temel Kavramlar
2. HaftaEleştirel düşünme
3. HaftaEleştirel düşünme (Tümevarım Düşünme Becerileri, Tümdengelim Düşünme becerileri, Değerlendirici Düşünme Becerileri)
4. HaftaYaratıcı Düşünme, Sorun Çözme
5. HaftaKarar Verme ve Metabiliş
6. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması - Akıl Haritası
7. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması - Akıl Haritası
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması -Taylor'ın Çoklu Yetenek Modeli
10. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması -Taylor'ın Çoklu Yetenek Modeli
11. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması -Taylor'ın Çoklu Yetenek Modeli- Ünitelerin İşlenişinde Kullanımı
12. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması - De Bono'nun 6 Düşünme Şapka Tekniği
13. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması - De Bono'nun 6 Düşünme Şapka Tekniği- Ünitelerin İşlenişinde Kullanımı
14. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması - Gardner'ın Çoklu Zekâ Modeli
15. HaftaDüşünce Becerilerini Geliştirici Teknik ve Programların Tanıtılması - Gardner'ın Çoklu Zekâ Modeli
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Şahinel S. Eleştirel Düşünme. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002.
Diğer KaynaklarGerald M. Nosich Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme Rehberi,
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.007.0014.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"