Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Zihin Yetersizliğinde Kavram ÖğretimiOEB 3112016 - 2017T : 2+U : 022.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kavram ile ilgili temel tanımları kavrar,.Çocuğa uygun kavram analizlerini oluşturur ve uygular. Kavram analizine uygun materyaller geliştirir.
Dersin İçeriğiÖğrenme, öğretim,öğrenmenin özellikleri ve aşamaları, normal gelişim gösteren çocuklarda yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri, yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri, kavram öğretimi yaklaşımları, kavram çeşitleri,kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikleri, kavram çeşitleri,kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikler konularını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Zihin engelli çocuğa uygun olan bir taslak program oluşturur1, 2, 3, 6, 12A, C, F
ÖÇ2Kavram öğretimi için uygun materyal geliştirir 1, 2, 3, 6, 12A, C, F
ÖÇ3Ölçüt bağımlı test hazırlar 1, 2, 3, 6, 12A, C, F
ÖÇ4Kavramı tanımlar ve analiz eder.1, 2, 3, 6, 12A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrenme, öğretim,öğrenmenin özellikleri ve aşamaları
2. HaftaNormal gelişim gösteren çocuklarda yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri
3. HaftaNormal gelişim gösteren çocuklarda yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri
4. HaftaKavram öğretimi yaklaşımları
5. HaftaKavram öğretimi yaklaşımları
6. HaftaKavram çeşitleri,Kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikler
7. HaftaKavram çeşitleri,Kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYanlışsız Öğretim Yöntemleri
10. HaftaYanlışsız Öğretim Yöntemleri
11. HaftaEş zamanlı ipucuyla öğretim, Sabit Bekleme Süreli Öğretim,Doğrudan öğretim, yaratıcı yöntem ve basamaklandırılmış yöntem
12. HaftaEş zamanlı ipucuyla öğretim, Sabit Bekleme Süreli Öğretim,Doğrudan öğretim, yaratıcı yöntem ve basamaklandırılmış yöntem
13. HaftaBasamaklandırılmış yönteme göre amaç belirleme, ölçü aracı oluşturma
14. HaftaBasamaklandırılmış yönteme göre amaç belirleme, ölçü aracı oluşturma
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDoğrudan Öğretim Modelinde Kavram Öğretimi.Tuncer,T VE Altunay,B.Kök Yayınclık
Diğer KaynaklarÖzel Eğitimde Yanlışsız Öretim Yöntemleri.Tekin-İftar,E ve Kırcaalki-İftar.Nobel Yayın Dağıtım.2004 Zihin Engelli Çocuklara Kırmızı, Sarı,Büyük, Daire,Üçgen,Uzun,Kısa, Bir Tane, İki Tane ve Kalın Kavramalrının Kazandırılmasında Açık Anlatım Yöntemi İle Sunulan Bireyselleştirilmiş Kavram Öğreim Materyalinin Etkililirliği.Varol,N. 1992, Eskişehir
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.004.004.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü57
Toplam İş Yükü / 25 (s)57 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"