Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitim Kurumlarında GözlemOEB 2162016 - 2017T : 1+U : 458.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi ile çocukların akademik ve akademik olmayan davranışları gözlemlenecektir. Gözlemlenen bu beceriler öğrenci ile değerlendirilecektir.
Dersin İçeriğiÖzel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okullarda gözlem yapma; Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanır.1, 2, 3A
ÖÇ2Kurum ve sınıf içi gelişimsel uygulamalarını gözlemler1, 2, 3, 10, 15A, C, F
ÖÇ3Çocukların akademik davranışlarını gözlemler.1, 2, 3A, C, F
ÖÇ4Çocukların akademik olmayan davranışlarını gözlemler.1, 2, 3A, C, F
ÖÇ5Gözlemlerini paylaşır ve tartışır.1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ6Kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma yapar.1, 2, 3A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖzel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma
2. HaftaFiziksel gözlem yapma
3. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
4. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
5. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
6. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
7. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
10. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
11. HaftaKurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.
12. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
13. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
14. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
15. HaftaÇocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlenmesi, Selçuk, Z., Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara, 2004.
Diğer Kaynaklar1) Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Geliştirilen ve Uyarlanan Ölçme Araçları Sema Kaner, Hatice Bayraklı, İbrahim H. Diken, Seçil Çelik, Maya Akademi, 2012 2)Özel Eğitim Okullarında Özel Eğitim Hizmetleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Görme, İşitme, Ortopedik Ve Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları Örneği), Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı(Earged) Ankara, 2010
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Ödev 115
5Final30
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.005.0085.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.005.0085.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav2.004.008.0000
5Ödev1.006.006.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü200
Toplam İş Yükü / 25 (s)200 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"