Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylerde Aile EğitimiUZE 4212016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üstün zekalı ve yetenekli çocukların tanımını ve özel eğitimle ilgili temel ilkeleri bilme. Özel eğitimin düşünsel temellerini kavrama. Özel eğitim gereksinimine bakışla ilgili tarihsel yaklaşımı bilme. Günümüzde özel eğitim kapsamında üstün yetenekli ve zekalı çocukların durumu ve bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlarını bilme. Özel eğitime gereksinimi olan üstün yetenekli çocukların ailelerinde gözlenen tepkileri ve aile eğitiminin önemini bilme. Özel gereksinimli olma durumunu oluşturan nedenleri bilme. Tanı değerlendirme, erken tanı ve müdahalenin önemini bilme. Erken çocukluk eğitimi döneminde özel eğitimin önemini bilme. Üstün yetenekli olan çocukların özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olma. Özel eğitimde etik konuların farkına varma, anlayış ve tutum kazanma.
Dersin İçeriğiÜstün zekalıların duygusal ve davranışsal özelliklerine göre program değişimi; Başarısız üstün zekalılar; Üstün zekalılarda psikolojik adaptasyon; Üstün zekalılarda kişilik türleri; Üstün zekalılarda cinsel farklılıklar; Üstün zekalılar ve aile hayatları; Üstün zekalıların akran grupları ile ilişkileri; Sokakta üstün zekalılık; Üstün zekalılarda psikolojik danışmanlık teknikleri; Üstün zekalıların üniversiteye hazırlanması; İş hayatında danışmalık. Aileye ilişkin temel bilgiler; Ailenin üstün zekalı çocuğun eğitimindeki rolü; Üstün Zekalı Çocuğun Aile İçi Davranışları: Anne ve baba ile ilişkiler, Kardeşler ile ilişkiler; Okul ve Üstün Zekalı Çocukların Aileleri Arasındaki İlişkiler: Ailelerin perspektifleri; Üstün zekalı öğrencilerin perspektifleri; Üstün zekalıların eğitiminde aileler ne yapabilir?
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Üstün zekalı ve yetenekli çocukların tanımını ve özel eğitimle ilgili temel ilkeleri bilir1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ2Özel eğitimin düşünsel temellerini kavrar1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ3Özel eğitim gereksinimine bakışla ilgili tarihsel yaklaşımı bilir1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ4Günümüzde özel eğitim kapsamında üstün yetenekli ve zekalı çocukların durumu ve bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlarını bilme1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ5Erken çocukluk eğitimi döneminde özel eğitimin önemini bilme1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ6Aileye ilişkin temel bilgiler; Ailenin üstün zekalı çocuğun eğitimindeki rolü. Üstün Zekalı Çocuğun Aile İçi Davranışları1, 2, 3, 4, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÜstün zekalı ve yetenekli çocukların tanımını ve özel eğitimle ilgili temel ilkeler
2. HaftaÖzel eğitimin düşünsel temelleri ve tarihsel yaklaşım
3. HaftaGünümüzde özel eğitim kapsamında üstün yetenekli ve zekalı çocukların durumu ve bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar
4. HaftaTanı değerlendirme, erken tanı ve müdahale
5. HaftaAileye ilişkin temel bilgiler; Ailenin üstün zekalı çocuğun eğitimindeki rolü. Üstün Zekalı Çocuğun Aile İçi Davranışları
6. HaftaErken çocukluk eğitimi döneminde üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitimi
7. HaftaÜstün Zekalı ve Yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÜstün Zekalı ve Yetenekli çocukların eğitiminde etik konular
10. HaftaÜstün Zekalı ve Yetenekli çocukların eğitiminde Aile içi iletişim ve ilişkiler
11. HaftaErgenlik döneminde özel yeteneklilerin eğitimi
12. HaftaGençlik ve genç yetişkinlik döneminde özel yeteneklilerin eğitimi
13. HaftaÜstün zekalılarda psikolojik adaptasyon; Üstün zekalılarda kişilik türleri
14. HaftaOkul ve Üstün Zekalı Çocukların Aileleri Arasındaki İlişkiler
15. HaftaDönemin değerlendirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Ersoy Ö. & Avcı N. (2000). Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Eğitimleri Ya-Pa Yayınları,İstanbul.
Diğer Kaynaklar2- Garry E. Davis, (2014) Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Öğretmenler ve Ebeveynler İçin El Kitabı. Özgür Yayınları. 3- Norma E. Cutts , Nicholas Moseley (2004). Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi. Özgür Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.001.0010.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.001.0014.0000
6Uygulama2.002.004.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"