Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireyleri Tanılama ve DeğerlendirmeUZE 4192016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel yetenekli öğrencilerin tanınmaları ve değerlendirilmelerine yönelik yeterlilik ve becerilerin kazandırılması
Dersin İçeriğiÖzel yetenekli bireylerin karakteristik özellikleri ve ihtiyaçları, tanılama modelleri, tanılama testleri, değerlendirme modelleri,değerlendirme türleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Özel yeteneklilerin tanılanmasında kullanılabilecek modelleri bilir1, 2, 3, 4, 10, 12A, B
ÖÇ2Özel yeteneklilerin tanılanmasında kullanılabilecek testleri bilir.1, 2, 3, 4, 10, 12A, B
ÖÇ3Özel yeteneklilerin tanılanmasının önemini fark eder1, 2, 3, 4, 10, 12A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖzel yetenekli bireylerin tanılanma ihityaçları
2. Haftatanılama modelleri (Tıbbi Modeller)
3. Haftatanılama modelleri (Nörobilişsel Yaklaşım)
4. HaftaÜlkemizde özel yetenekli bireylerin tanılanmasında kullanılan testler
5. Haftatanılama modelleri (Eğitsel modeller)
6. HaftaYetenek Havuzu Tanılama Planı
7. HaftaENTER Modeli
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEbeveyn değerlendirmesi
10. HaftaÖğretmen değerlendirmesi
11. HaftaAkran değerlendirmesi
12. HaftaBireysel tanılama
13. HaftaGrup tanılaması
14. HaftaÜstün yeteneklilerin tanılanmasında ve eğitimlerinde ülkemizdeki durum
15. HaftaÖzel yetenek eğitiminde iyileştirilmeye açık alanların değerlendirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAkarsu, F. (2001). Yetişemediğimiz çocuklar. Üstün yetenekli çocuklar ve sorunları. Ankara: Eduser Yayınları. Davaslıgil, Ü. (2009). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi. İçinde, G. Akçamete (Ed.) Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (s, 545-592) Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. ISBN: 975 6859 63 6 Şirin, R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A.E. (2004). Üstün yetenekli çocuklar. Seçilmiş makaleler kitabı. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.:63. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi: 1.
Diğer KaynaklarClark, B. (2008). Growing Up Gifted. (7.th Ed.) Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson. Merrill Prentice Hall.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0017.0017.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"