Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğrenme ve Zeka Teorileri / KuramlarıUZE 4172016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenme ve zeka kuramlarını aktarmaktır.
Dersin İçeriğiÖğrenme ve zeka teorilerini, öğrenme- zeka arasındaki ilişki, Öğrenme Kuramları: Davranışçı Kuramlar, Bilişsel Kuramlar, Humanistik Kuramlar ve Zeka Kuramları: Çift Faktör Kuramı, Çok Faktör Kuramı, Grup Faktörleri Kuramı, Zeka Yapısı Modeli, Üç Ayaklı Zeka Kuramı, Akıcı ve Kristalize Zeka Kuramı ve Çoklu Zeka Kuramı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 öğrenme- zeka arasındaki ilişkiyi açıklar.1, 2, 8, 10A, C
ÖÇ2davranış kuramlarını, bilişsel kuramları ve hümanistik kuramları açıklar. 1, 2, 8, 10A, C
ÖÇ3Zeka Yapısı Modellerini tanımlar1, 2, 8, 10A, C
ÖÇ4Çoklu zeka kuramını açıklar 1, 2, 8, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrenme ve zeka teorilerini, öğrenme- zeka arasındaki ilişki,
2. HaftaÖğrenme Kuramları: Davranışçı Kuramlar,
3. HaftaBilişsel Kuramlar, Humanistik Kuramlar
4. HaftaZeka Kuramları: Çift Faktör Kuramı
5. HaftaÇok Faktör Kuramı
6. HaftaGrup Faktörleri Kuramı,
7. HaftaZeka Yapısı Modeli,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZeka Yapısı Modeli,
10. HaftaÜç Ayaklı Zeka Kuramı,
11. HaftaÜç Ayaklı Zeka Kuramı,
12. HaftaAkıcı ve Kristalize Zeka Kuramı
13. HaftaAkıcı ve Kristalize Zeka Kuramı
14. HaftaÇoklu Zeka Kuramı
15. HaftaÇoklu Zeka Kuramı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProblem Based Learning, Moye, V. H., Hawker Brownlow, 1999.
Diğer KaynaklarA Triarchic View of Giftedness, Sternberg, R. J., Coleangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of Gifted Education (pp. 43-53), Allyn and Bacon, Boston, MA, 1997.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü60
Toplam İş Yükü / 25 (s)60 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"