Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilerle Teknolojik Araç Kullanımı ve Yazılım GeliştirmeUZE 2132016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin teknolojik araç kullanımı ve yazılım geliştirmenin önemini kavraması, teknoloji ve yazılımla ilgili temel kavramları öğrenmesi,alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamalarını ve basit yazılım programlarını geliştirmeyi öğrenebilmesidir.
Dersin İçeriğiteknolojik araç kullanımı ve yazılım geliştirmenin önemi, teknoloji ve yazılımla ilgili temel kavramlar, alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları,basit yazılım programları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Teknoloji ve yazılım ile ilgili temel kavramları açıklar.1, 2, 4, 6, 10, 13A, C
ÖÇ2Üstün yetenekli çocuklarda teknolojinin kullanımının önemi kavrar.1, 2, 4, 6, 10, 13A, C
ÖÇ3Yüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamalarını öğrenir.1, 2, 4, 6, 10, 13A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers içeriği ve kaynakların tanıtılması
2. HaftaTeknolojiyle ilgili temel kavramlar;
3. HaftaÜstün yetenekli çocuklarda teknolojinin kullanımının önemi
4. HaftaÜstün yetenekli öğrencilerde akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar
5. HaftaFarklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon) üsütn yeteneklilerde kullanımı
6. HaftaMasaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri
7. HaftaYüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYazılım nedir?
10. HaftaYazılım Çeşitleri, Sistem yazılımları, uygulama yazılımları, Çevirici yazılımlar
11. HaftaÜstün zekalılarda yazılım geliştirme eğitiminin önemi
12. HaftaTemel programlama öğretimi
13. HaftaWeb uygulaması geliştirme
14. HaftaKendi oyununu programlama
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇamoğlu, K,10 Adımda Yazılım Geliştirme, Kodlab Yayın
Diğer KaynaklarMatematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, Servet Demir (Editörler: Mustafa Doğan, Erol Karakırık), Nobel Akademik Yayıncılık 2013 Fen Ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları Tuğba Yanpar Yelken, Sinan Özgelen, Lütfi İncikabı, Hatice Sancar Tokmak, Anı Yayıncılık, 2013
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"