Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Tarihi ve KültürüUZE 4112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarihi kaynaklardan kendilerine aktarılan bilgilerle şanlı bir geçmişe sahip olduklarını anlayan gençlerimiz, bulundukları coğrafyada ne tür gelişmelerle karşılaşabileceklerini tahminle, milli kültürleri sayesinde her türlü mesele ile baş edebileceklerini kavrarlar. Tarihte defalarca üstlendikleri misyonu yine sahiplenebileceklerdir.
Dersin İçeriğiTürk Milli Kültürü ve gelişme süreci.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. Türk Milli Kültürünün tarihi süreç içerisinde kat ettiği gelişmeleri öğrenir.1, 2, 3A
ÖÇ22. Türk Milli Kültürü ile komşu kültürlerin karşılaştırmasını yapar.1, 2, 3A
ÖÇ33. Bugüne kadar Türk Milletinin ve kültürünün diğer insanlar tarafından da nasıl takdir edildiğini ve insanlığa ne gibi katkılar sağladığını fark eder.1, 2, 3A
ÖÇ44) Kültür ve Medeniyet kavramları ile bu kavramlar arasındaki farklılıkları karşılaştırır1, 2, 3A
ÖÇ55) Türklerde Sosyal hayatı değerlendirir1, 2, 3, 10A
ÖÇ66) Türklerde sanat, dil ve dinin günümüze etkilerini değerlendirir1, 2, 3, 10A
ÖÇ77) Türklerdeki devlet anlayışını tanımlar1, 2, 3, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKültür ve Medeniyet Kavramlarının açıklanması.Kafesoğlu, İ. , Turhan, M. ilgili kısım.
2. HaftaKültür Değişmeleri.Turhan, M. ilgili kısım.
3. Haftaİslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Türk adı, Türk soyu, Türklerin Anayurdu.Kafesoğlu, İ. , ilgili kısım.
4. Haftaİslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: İlk Türk Devletleri.Kafesoğlu, İ. , ilgili kısım.
5. Haftaİslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet : Türklerde Sosyal Yapı.Kafesoğlu, İ. , ilgili kısım.
6. Haftaİslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet : Türklerde Sosyal Yapı.Kafesoğlu, İ. , ilgili kısım.
7. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Karahanlılar, Gazneliler.Kafesoğlu, İ. , ilgili kısım.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Selçuklular.Kafesoğlu, İ. , ilgili kısım.
10. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Osmanlı Devleti.Öztuna, Y. , ilgili kısım.
11. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Osmanlı Devleti.Öztuna, Y. , ilgili kısım.
12. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Osmanlı Devleti.Öztuna, Y. , ilgili kısım.
13. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Türkiye Cumhuriyeti.Muhtelif kaynaklar.
14. HaftaMüslüman Türk Devletlerinin Kültür ve Tarihi: Türkiye Cumhuriyeti.Muhtelif kaynaklar.
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1991. Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul 2010 . Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, Ankara 1999, c.I-II.
Diğer KaynaklarYrd. Doç. Dr. Ertuğrul Oral, Türk Tarihi ve Kültürü (Ders Notları).
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"