Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uygarlık TarihiUZE 1012016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Evrenin oluşumundan dünya ve insanın oluşumuna ve tarih boyunca insan topluluklarının yarattığı kültür ve uygarlıklara toplu bir bakış ile evrensel ve entellektüel bakış açısı geliştirmektir.
Dersin İçeriğiUygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tarih boyunca insanlığın gelişimini tanımlar.1, 2, 3A
ÖÇ2Çeşitli kültürleri açıklar.1, 2, 3A
ÖÇ3Uygarlık tarihi hakkında öngörü geliştirir.1, 2, 3A
ÖÇ4İnsanlığın tüm değerlerine sahip çıkar.1, 2, 3A
ÖÇ5Kültürel değerlerin korunmasına özen gösterir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUygarlık tarihine giriş: uygarlık- medeniyet, kültür, evren, big bang kavramları, evren ve dünyanın oluşumu
2. HaftaEski Çağ'da uygarlık: Mezopotamya, Mısır, eski Anadolu
3. HaftaOrta Asya, Orta Doğu, Yunan, Roma uygarlıkları
4. HaftaOrta Çağ'da uygarlık: Mezoamerika'da uygarlık: Aztek, İnka ve Maya uygarlıkları
5. HaftaOrta Çağ'da Batı uygarlığı: Avrupa'nın siyasi coğrafyasında değişim, Hristiyanlık, feodalite
6. HaftaOrta Çağ'da Doğu uygarlığı: İslam medeniyeti, Hint, Çin medeniyetlerine kısa bakış
7. HaftaYeni Çağ'da uygarlık: hümanizm ve rönesans
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaReform hareketleri
10. HaftaReform hareketleri
11. HaftaYakın Çağ'da uygarlık:Aydınlanma çağı
12. HaftaSanayi Devrimi, Amerikan Devrimi
13. HaftaFransız Devrimi
14. HaftaI. ve II. Dünya Savaşlarının neden ve sonuçlarına toplu bakış
15. Hafta21.yüzyılda dünya, insan ve uygarlık üzerine düşünceler, sonuç
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuEd. T.Sıvas (2007). Uygarlık Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniv. Yayınları.
Diğer KaynaklarTanilli, Server (2005). Uygarlık Tarihi. İstanbul: Adem Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"