Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Matematik-I MAT 1012016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Elif AKTAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Matematiğin tanımın, diğer bilimlerle ilişkisini ,kümeler, değişik tabanlı sayıları, üslü ve köklü sayıları kavratmak. Kartezyen çarpımı, bağıntı ,fonksiyon, denklik ve sıralama bağıntılarını öğretmek.
Dersin İçeriğiMatematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde işlemler (kesişim, birleşim, kapsama, fark, vb.) ; doğal sayılarda dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) ; çeşitli sayma sistemleri (taban aritmetiği) ; tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.) ; kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört işlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarla işlemler (kök, kuvvet, vb.).
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1matematiğin diğer bilimlerle arasndaki ilişkiyi açıklayarak disiplinlerarası düşünmenin önünü açar1, 8, 10, 12A, C
ÖÇ2matematiğin temel kavramlarını öğretir1, 2, 4A, C
ÖÇ3veri toplamayı ve toplanan verileri yorumlamayı sağlar1, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMatematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi,
2. Haftakümeler ve kümelerle işlemler,
3. Haftasayı sistemi kurma, doğal sayılar, değisik tabanlı sayılar,
4. Haftatam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları;
5. Haftaoran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları,
6. Haftareel sayılar, üslü ve köklü çokluklar,
7. Haftakartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaişlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi,
10. Haftadenklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler.
11. Haftadenklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler.
12. HaftaVeri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme,
13. HaftaVeri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme,
14. Haftamerkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca),
15. Haftadağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Temel Matematik I-II, Kaçar, A. (editör), Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2006.
Diğer Kaynaklar1. Temel Matematik 1, Olkun, S., Yeşildere, S. Maya Akademi, Ankara, 2007. 2. Genel Matematik, Sağel, M. K., Aktaş, M. ,Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2005. 3. Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. Çev. Edit. Soner Durmuş), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Yıldızlar, M. (2012). 4. Yapılandırmacı öğretimde matematik problemlerini çözebilme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 5. Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Derya Kitabevi. 6. Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (1-5. sınıflar). Pegem Akademi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"