Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
DramaUZE 4102016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal yapılanma ve grup dinamiği hakkında temel kuramsal bilgilerin edinilmesi , ve birey-toplum-grup ilişkileri üzerine görüş kazanılması
Dersin İçeriğiÖğrencilere ileri danışma teknikleri ve özel terapatik teknikler içeren psikodrama, sosyo drama ve rol oyununu kazandırmaktır. Öğrenciler rol oyunuyla diğerleri gibi davranmayı öğrenecek ve böylece onlar gibi düşünme becerisi kazanacaktır. Ders içerisinde öğrencilere klasik psikodrama, sosyodrama ve durumsal psikodrama eğitimi verilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kendine ilişkin duygu, düşünce ve davranış şemaları hakkında düşünme ve gelişimsel adımlar atma şansı yakalar 1, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ2Kişilerarası dinamikler hakkında bilgi ve deneyim kazanır1, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ3Birey-grup ilişkileri hakkında bilgi ve vizyon kazanır1, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ4Grupların oluşumu ve yaşam süreçleri ile büyük gruplar ve alt grupların oluş dinamikleri hakkında bilgi ve vizyon kazanır 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ5Toplumsal dinamikler hakkında bilgi ve vizyon kazanır. Sosyodinamik süreçler ve toplumsal dinamiklerin tarihsel süreçte tekrarı hakkında bilgi ve vizyon kazanır.1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ6Sosyometrik ölçme ve değrlendirme alanına giriş niteliğinde teknik beceri kazanır.Sosyometrik verilerle toplumsal dinamikleri test edebilme projelerinde çalışabilir 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ7Toplum ruh sağlığının korunması amaçlı piko-sosyodrama uygulamaları hakkında bilgi ve vizyon kazanır.1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15E, F
ÖÇ8Kendi psiko-sosyal gelişimi hakkında bilgi edinir1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma
2. HaftaPsikodramada Kurgu ve Gidiş: Sahne, Terapist/GrupLideri, Protagonist,Antagonist
3. Haftapsikodrama Oturumu Aşamaları: Isınma, Oyun, Kapanış, Geri Bildirimler (rol geri bildirimi, özdeşim geri bildirimi, Paylaşlım)
4. HaftaBirinin kendini sunması ve rol oyunu
5. HaftaAktör ve çoklu aktör tekniği
6. HaftaRolü tersine çevirme
7. HaftaAynalama, eşleme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEmpati sandalyesi
10. HaftaOyuncu merkezli psikodrama teknikleri
11. HaftaGrup merkezli psikodrama teknikleri
12. HaftaSosyodrama
13. HaftaSunum ve tartışma
14. HaftaSunum ve tartışma
15. HaftaSunum ve tartışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖzbek , A., Leutz, G., Psikodrama: Grup psikoterapilerinde Sahnesel Etkileşim/ J.L.Moreno’ya göre Psikodrama ,Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yay. No.:1. Altınay, D. (2008) Psikodrama grup psikoterapisi el kitabı, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. Altınay, D. (2009). Çocuk Psikodraması, İstanbul: Sistem Yay. Altınay, D. (2009). Psikodrama 400 ısınma oyunu, İstanbul: Sistem Yay.
Diğer KaynaklarFontaine ,Pierre, (Ed.):Avrupa Gözüyle Psikodrama Eğitimi. Çev.:İnci Doğaner,FEPTO yay.2007 Blatner, A. (2000). Foundations of psychodrama: History, theory, and practice (4th Ed.). New York: Springer
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama15.001.0015.0000
7Final15.001.0015.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"