Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi, Spor Kültürü ve Oyun UZE 3102016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beden eğitimi, spor branşları, beden eğitiminin tarihçesi, insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma, insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı. Zihinsel gelişim hızlarıyla bedensel gelişim hızları eşzamanlı olmayan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere bu durumla baş etme tekniklerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiİnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. 1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ2Beden eğitimi alanında uygun öğretim materyallerini uygular. 1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ3Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler. 1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ4Beden eğitimi ve sporla ilgili kavramları açıklar. 1, 4, 5, 6A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü
2. Haftaİlköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri
3. HaftaSağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi
4. HaftaBeden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler,dönüşler, sıralanmalar
5. HaftaBeden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler,dönüşler, sıralanmalar
6. HaftaBeden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri
7. HaftaSerbest cimnastik alıştırmaları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBeden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda ilk yardım
10. HaftaBireysel ve eşli cimnastik egzersizleri
11. HaftaAraçta ve araçla yapılan alıştırmalar
12. HaftaAtletizmin temel teknikleri ve kuralları
13. HaftaSpor kültürü ve yaşam
14. HaftaOlimpiyatlar hakkında genel bilgi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuWoods,B.(1998). Applying Psychology to Sport. Champaign:Human Kinetics. İnal,N.A.(2000). Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş.Konya:Desen Ofset Matbaacılık.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Uygulama 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.004.0068.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.008.008.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü111
Toplam İş Yükü / 25 (s)111 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"