Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere RehberlikUZE 4082016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına, okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgisi ve becerilerini kazandırmak, Üstün yetenekli öğrencilerin rehberlik ihtiyacı hakkında farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiOkulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamaları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri, rehberliğin amaçlarını tanımlar.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ2Eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri, önemi ve işlevini tartışır.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ3Okul, il-ilçe ve bakanlıklar düzeyinde rehberlik hizmetlerinin görev ve sorumluluklarının kapsamını değerlendirir.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ4Okullarda etkili bir rehberlik ve psikolojik danışma için gerekli şartları yerine getirir.1, 2, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİnsan yaşamında okulun önemi, okulda ruh sağlığı, öğretmen öğrenci ilişkisi, insancıl öğretmen anlayışı
2. HaftaRehberlik Tanımı ve Rehberlikle ilgili Temel Kavramlar
3. HaftaÖğrenci Kişilik Hizmetleri ve eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemi
4. HaftaRehberliğin İlkeleri ve Gelişimi
5. HaftaRehberlikte Başlıca Hizmet Türleri
6. HaftaEğitim Sürecinde Rehberlik Hizmetleri
7. HaftaEğitim Kademelerine Göre Rehberlik Hizmetleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKişisel Rehberlik
10. HaftaEğitsel Rehberlik
11. HaftaMeskleki Rehberlik
12. HaftaÜstün yetenekli bireylerin rehberlik gereksinimleri
13. HaftaBireyi Tanıma Teknikleri
14. HaftaRehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Değerlendirilmesi
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu- Yeşikyaprak, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım - Kollektif, (Ed.Şahin, Cengiz), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Pegem Akademi
Diğer Kaynaklar- Kuzgun, Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayın Dağıtım - Gordon. T. (1993). Etkili Ögretmenlik Eğitimi, Çev.: E.Aksoy-B.Özkan, İstanbul: YA-PA Yayınları. - Korkut, Fidan, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Anı Yayınları, Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"