Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yetenekliler İçin Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında ÇocukUZE 4092016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, çocukların yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine uygun edebiyat ürünlerinin tanınması, kullanılması, hazırlanması ve değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiÖğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerinin niteliklerini keşfetmeleri, bu eserleri okumaları ve eserlerin çocukların düzeyine uygunluğunu tespit etmeleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dünyada ve Türkiye’deki çocuk edebiyatı ürünlerine örnekler verir.1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ2Çocuklara uygun edebiyat ürünleri seçer.1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ3Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun gelişimine olan katkılarını tartışır.1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ4Öykü anlatma, yaratıcı öykü oluşturma tekniklerini uygular.1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ5Çocukların yaşlarına uygun ürünler oluşturur.1, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÇocuk edebiyatının tanımı, amacı, önemi, kapsamı, Dünyada gelişimi ve tarihçesiDers notları
2. HaftaTürkiye’de çocuk edebiyatının gelişimiDers notları
3. HaftaOkul öncesi dönemde çocuk-kitap ilişkisi, 0-3 ve 3-7 yaşa göre çocuk kitaplarının özellikleriDers notları
4. HaftaÇocuk kitaplarında bulunması gereken temel ve biçimsel özelliklerDers notları
5. HaftaResimlendirilme, içerik özellikleriDers notları
6. HaftaKitapların çocuğun gelişimindeki yeriDers notları
7. HaftaOkul öncesi çocuk kitaplarının türleriDers notları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇocuk edebiyatı türleri ve özellikleriDers notları
10. HaftaÇocuk edebiyatı türleri ve özellikleriDers notları
11. HaftaÇocuk edebiyatı türleri ve özellikleriDers notları
12. HaftaÇocuk edebiyatı türleri ve özellikleriDers notları
13. HaftaOkul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve bu etkinliklerin planlanıp uygulanmasında dikkat edilecek temel ilkelerDers notları
14. HaftaTürkçe dil etkinliklerinde kullanılacak araç-gereç özellikleriDers notları
15. HaftaÇocuk edebiyatı ve drama ilişkisi, çocuk edebiyatında dramatizasyonDers notları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYılar, Ömer ve Diğerler (2010). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları.
Diğer KaynaklarAytaş, G., Yalçın, A. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.001.0017.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi4.009.0036.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama2.003.006.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"