Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi EğitimiUZE 4062016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Din, kültür, ahlak ve değerler konularında temel bilgi , kavram ve anlayışları tanıtıp, kavratmak, İslam dini ve kültürü ile ahlak anlayışı hakkında bilgilendirmek, dinin , bireyin kültür, ahlak ve toplumsal ilişkilerine yansımalarını analiz etme anlayışı vermek, üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar (din-kültür-ahlak), Müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. Kademe (4-5. sınıf) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı'nın incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.), Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimlerini
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Din, ahlak ve değerler eğitim ve öğretimini tanımlar.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ2İlköğretim 4. ve 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nı inceler.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ3Din, ahlak ve değerler ilişkisini açıklar.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ4Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimlerini tartışır.1, 2, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDin kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriş, din eğitim ve öğretiminin tarihçesi
2. HaftaDin eğitim ve öğretimine yeni yaklaşımlar
3. Haftaİnsanlık ve din, dinler tarihi
4. Haftaİslamiyet: Kuran ve Hz. Muhammed'in hayatı, İslamı evrensel yapan nitelikler
5. HaftaAhlak bilgisine giriş: ahlak ve din ilişkisi
6. Haftaİslam din ve kültüründe ahlak anlayışı
7. Haftaİslam din ve kültüründe ahlak anlayışı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDeğerler ile ilgili tanımlar, Değerler ve eğitimi
10. HaftaDeğerler sistemine bilim dallarının bakışı
11. HaftaDeğerlerin sınıflandırılması
12. HaftaDeğerlerin öğretim ve eğitim süreci
13. HaftaAilede, okulda ve çevrede değer eğitiminin uygulanışı
14. HaftaÜstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri
15. Haftaİlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. sınıflar) Öğretim Programı'nın incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuALTAŞ, N. (2001). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Ankara: NOBEL Yayıncılık. Dilmaç, B.,Ulusoy, K, Değerler Eğitimi, Pegem Akademi Kaymakcan, R., Meydan, H., Ahlak Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları
Diğer KaynaklarÖcal, M. (2005). İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Öğretim Yöntemleri. Bursa: Düşünce Kitabevi.TÜMER, G., KÜÇÜK, A. (1986). Dinler Tarihi. Ankara: OCAK Yayınlar. Kollektif,(2013), Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"