Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Müzik ÖğretimiUZE 4052016 - 2017T : 2+U : 022.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Merve Nur ÖZET
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlköğretimde I. kademe müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri, İlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri, müzik ders plânlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi,
Dersin İçeriğimüzik öğretiminde sınıf yönetimi çalışmaları. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özellikleri, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin müzik eğitimlerinde izlenen programların, öğrencileri müzik konusunda derinlemesine incelemeye ve meraklarını gidermeye yönelik olmasını sağlama; üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere farklı kültürlerden müzikler dinletme, müzik âletlerini tanıtma ve notaları öğretmenin yanında, bestelemeyi içeren üst düzey bilişsel etkinliklere de yer verme. Kredi: 2, Önkoşul: Yok
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla öğrenciler için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-e1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMüziğin üstün zekalı ve yetenekli çocuğun gelişiminde yeri ve önemi
2. HaftaMüzik terimlerinin ve enstrümanlarının genel olarak tanıtılması
3. HaftaNota, ölçü, tartım, ritim, melodi, değiştiriciler gibi temel müzik terimlerinin tanımlanması
4. HaftaNota, ölçü, tartım, ritim, melodi, değiştiriciler gibi temel müzik terimlerinin örnek parça üstünde incelenmesi ve değerlendirilmesi.
5. HaftaNota, ölçü, tartım, ritim, melodi, değiştiriciler gibi temel müzik terimlerinin örnek parça üstünde incelenmesi ve değerlendirilmesi.
6. HaftaMüzik öğretim yöntemleri, orff aletleri ile çalışma yapılması.
7. HaftaŞarkıların seçiminde dikkat edilecek ölçütler, beste yapılması için gerekli bilgilerin verilmesi ve orff aletleriyle eşliğin öğretilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaŞarkıların seçiminde dikkat edilecek ölçütler, beste yapılması için gerekli bilgilerin verilmesi ve orff aletleriyle eşliğin öğretilmesi.
10. HaftaŞarkıların seçiminde dikkat edilecek ölçütler, beste yapılması için gerekli bilgilerin verilmesi ve orff aletleriyle eşliğin öğretilmesi.
11. HaftaÜstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik şarkı dağarcığı oluşturulması ve org enstrümanının tanıtılması, notalarının öğretilmesi
12. HaftaÖğrencilere org çalmayı öğretmek için gerekli bilgilerin verilmesi
13. HaftaOrg ile parmak egzersizi yapılması
14. HaftaRepertuvar çalışmaları ve org ile uygulama yapılması.
15. HaftaRepertuvar çalışmaları ve org ile uygulama yapılması.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇetin, G. (2006). Etkinliklerle Müzik Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. Yavuzoğlu, N. (1996). Temel Müzik Eğitimi. İstanbul: İnkılap Kitabevi
Diğer KaynaklarSun, M. (2012). Solfej-1. Ankara: Sun Yayınevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü61
Toplam İş Yükü / 25 (s)61 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"