Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Türkçe Öğretimi UZE 3082016 - 2017T : 1+U : 233.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı (1-5. sınıflar) Öğretim Programı'nda belirtilen dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarına yönelik yöntem, teknik ve stratejileri kullanma, öğrenme etkinlikleri düzenlemeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiTürkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler, okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi, okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi, okuma metinlerinin yapısı, bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma, İlköğretim Türkçe Dersi (1-5 sınıflar) Öğretim Programı'nın incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlik uygulamaları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Türkçe öğretiminin önemini tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Sözlü ve yazılı anlatım türlerinin öğretimini açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Türkçe'deki temel dilbilgisi kurallarının öğretim sürecini uygular.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Türkçe'yi anlama ve kullanma yeterliklerini destekleme becerilerini kullanır.1, 2, 3, 4, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürkçe öğretiminin önemi
2. HaftaTürkçe yeterliklerinin değerlendirilmesi
3. HaftaSözlü anlatım türlerinin öğretimi
4. HaftaYazılı anlatım türlerinin öğretimi
5. HaftaSözcükte anlam becerilerinin geliştirilmesi
6. HaftaSözcükte anlam becerilerinin geliştirilmesi
7. HaftaCümlede anlam becerilerinin geliştirilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaParagrafta anlam becerilerinin geliştirilmesi
10. HaftaTemel dilbilgisi öğretimi
11. HaftaTemel dilbilgisi öğretimi
12. HaftaTemel dilbilgisi öğretimi
13. HaftaTürkçe sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi
14. HaftaTürkçe yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi
15. HaftaTürkçe yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDemirel, Özcan ve Melek Şahinel (2006). Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Diğer KaynaklarAkyol, H (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü79
Toplam İş Yükü / 25 (s)79 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"