Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Sosyal Beceri EğitimiUZE 3042016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal uyum becerilerinin tanımı ve kapsamını ayırt etmelerini sağlamak ve üstün zekalı çocuklara sosyal uyum becerilerinin kazandırılmasına yönelik müdahaleleri planlamalarını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders sosyal beceriler tanımı, kuramlar ve yaklaşımları, sosyal beceriler öğretim teknikleri, üstün zekalı çocuklar için örnek sosyal beceri öğretim sunumları ve tartışma konularını içermektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal becerileri tanımlar ve sınıflandırır.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ2Sosyal uyum beceri programlarına materyal hazırlar1, 2, 3, 6, 8, 12, 14A, C
ÖÇ3Normal gelişim gösteren çocuklarla üstün zekalı çocukların beceri öğrenmedeki özelliklerini karşılaştır1, 2, 3, 6, 8, 12, 14A, C
ÖÇ4Günlük yaşam ve sosyal becerilerinin öğretiminde aile katılımının önemini açıklayabilir.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel kavramlar -Sosyal uyum becerileri tanımı ve sınıflandırma
2. HaftaSosyal becerilerin günlükyaşam ve iş yaşamındaki toplumsal uyum sürecindeki önemi
3. HaftaSosyal beceri eğitiminde temel kuramlar ve yaklaşımlar
4. HaftaÜstün yetenekli bireylerde sosyal beceri eğitiminin önemi
5. HaftaÜstün yetenekli bireylerde sosyal beceri gelişimi
6. HaftaSosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi
7. HaftaSosyal becerileri öğretim teknikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal becerileri öğretim teknikleri
10. HaftaÜstün yeteneklilerde sosyal becerilerinin öğretiminde ailenin rolü
11. HaftaÜstün yeteneklilerde sosyal uyum becerilerinin öğretiminde öğretmenin rolü
12. HaftaKonuyla ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi
13. HaftaÜstün yeteneklilerde örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma
14. HaftaÜstün yeteneklilerde örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuEtkinliklerle Sosyal Becerileri Öğretimi,Avcıoğlu,H
Diğer KaynaklarSucuoğlu, B, Çiftci, İ.,Sosyal Beceri Öğretimi / Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla, KÖK YAYINCILIK İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi(öğretmen el kitabı) Akkök,F.1999
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.005.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"