Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı EGB 2562016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci: • Teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, öğretim tasarımı kavramlarını açıklar. • Öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünü açıklar. • Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçlerin pozitif ve negatif özelliklerini açıklar. • Öğretim sürecine yönelik uygun öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörleri açıklar. • Öğretim materyali tasarlama sürecini açıklar. • Görsel tasarım kurallarına uygun ve etkili öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. Tasarladığı öğretim materyalini ve/ya diğer geliştirilmiş öğretim materyallerini değerlendirir.
Dersin İçeriğiÖğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Geliştirilmiş olan öğretim materyallerini değerlendirebilir.1, 2, 3, 8, 14A, F
ÖÇ2Alanıyla ilgili etkili öğretim materyalleri tasarlar. 1, 4, 6, 8, 14D, F
ÖÇ3Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflar.1, 2, 3A
ÖÇ4Öğretim materyali tasarlama sürecini kavrar. 1, 2, 3, 4, 6A, D, F
ÖÇ5Öğretim teknolojileri ile öğrenme-öğretme ortamlarındaki iletişim süreci arasındaki ilişkiyi kavrar.1, 2, 3, 4, 12A, F
ÖÇ6Teknoloji ve öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini ve kuramsal temellerini bilir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers hakkında bilgi, hedefler, ders öğretim programının tanıtımı Temel kavramlar (Toplumsal değişim ve eğitim, eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitim ortamlarında teknoloji)Kaynak kitap
2. HaftaEğitim ve iletişim (iletişim sürecinde öğretim teknolojisi, iletişim sürecinin öğeleri, öğretim ortamlarında iletişim süreci, bilgi kaynağına göre farklılıklar) Eğitim, Teknoloji, Öğretim ortamında teknolojiKaynak kitap
3. HaftaÖğretim Durumlarını Planlama Çeşitli Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması, Materyal Geliştirme Projesi (bireysel ve grup çalışması)Kaynak kitap
4. HaftaYansıtıcısız Öğretim Teknoloji ve MateryalleriKaynak kitap
5. HaftaYansıtıcılar ve MateryalleriKaynak kitap
6. HaftaKitle İletişim Teknolojisi AraçlarıKaynak kitap
7. HaftaDers KitaplarıKaynak kitap
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBilgisayarlı Öğrenme KaynaklarıKaynak kitap
10. HaftaEğitim Yazılımlarının İncelenmesiKaynak kitap
11. HaftaÇeşitli Nitelikteki Öğretim Materyallerinin DeğerlendirilmesiKaynak kitap
12. HaftaTeknoloji PlanlamasıKaynak kitap
13. HaftaDünyada ve Türkiye’de Öğretim Teknolojilerinin KullanımıKaynak kitap
14. HaftaDers hakkında genel değerlendirmeKaynak kitap
15. HaftaTasarlanan eğitim materyallerinin sergilenmesiKaynak kitap
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHalil İbrahim Yalın (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel. Tuğba Yanpar Yelken (2012). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Anı Yayıncılık. Seferoğlu, S. S. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 6.baskı. Ankara: Pegem Akademi.
Diğer KaynaklarNuhoğlu, M. M., Özsoy, T., Aydın, A., (2014). Turkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı. 3.baskı. Ankara: Nobel. Baki, Y., Karakuş, N., (2012). Turkçe Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 1.baskı. Ankara: Pegem.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Uygulama 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama4.004.0016.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü110
Toplam İş Yükü / 25 (s)110 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"