Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Genel BiyolojiUZE 2022016 - 2017T : 2+U : 022.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Elif AKTAŞ
Dersi VerenlerArş. Gör. Elif AKTAŞ, (Ayrıldı) Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ ÇUHADAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Canlı organizmaların yapısını kavrama, canlılar arasındaki farklılıkları analiz edebilme, hücre çeşitleri, hücre bölünmelerini, insan vücudunun işleyişini, kalıtımın rolünü kavrama ve edindikleri bilgileri günlük yaşamda uygulayabilme, gözlem, araştırma, doğaya karşı duyarlılık kazanılması, bilimsel düşünme becerilerinin kazanılması, çevrenin korunmasında aktif rol alınmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiCanlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, mantarlar, tek hücreliler, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Canlı organizmaların yapısını kavrar.1, 5, 13A
ÖÇ2Canlılar arasındaki farklılıkları analiz eder.1, 5, 13A, C
ÖÇ3Kalıtımın rolünü kavrar.1, 5, 13A, C
ÖÇ4İnsan vücudunun işleyişini açıklar.1, 5, 13A, C
ÖÇ5Edindiği bilgileri günlük yaşamda kullanır.1, 5, 13A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCanlı ve cansız varlıklar arasındaki farklar
2. HaftaCanlıların sınıflandırılması
3. HaftaVirüsler, bakteri, arkeabakteriler, protista ve mantarlar
4. HaftaBitkiler
5. HaftaHayvanlar
6. HaftaCanlıların yapısı, hücre çeşitleri
7. HaftaHücre bölünmeleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKalıtımla ilgili genel bilgiler
10. HaftaKalıtımla ilgili genel bilgiler
11. HaftaDokular: bitkisel ve hayvansal dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu: sinir sistemi
12. HaftaOrganlar ve organ sistemleri, insan vücudu: endokrin, iskelet ve kas sistemi
13. HaftaOrganlar ve organ sistemleri, insan vücudu: sindirim, dolaşım sistemi
14. HaftaOrganlar ve organ sistemleri, insan vücudu: solunum, boşaltım, üreme sistemi
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Bozkurt, Orçun (2001). Genel Biyoloji. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.001.005.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 25 (s)50 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"