Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üstün Zekalılar ve Yetenekliler için Eğitim Programlarının FarklılaştırılmasıUZE 2012016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel yetenekliler için Eğitim Programlarının Farklılaştırılması gerektiğine yönelik farkındalık geliştirip, gerekli kuramsal bilgiye sahip olarak gerektiğinde bireyselleştirilmiş veya grup içinde farklılaştırılmış programları hazırlama uygulama ve değerlendirmeye yönelik bilgi ve beceriler kazandırma
Dersin İçeriğiÖzel yetenekli öğrencilerin program farklılaştırma ihtiyaçlarının tespiti, farklılaştırma ilke, model, prensip ve unusurlar, ülkemizde ve dünyada kullanılan yaygın kabul görmüş farklılaştırma modelleri ve uygulama örnekleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Farklılaştırmaya rehberlik eden öğrenci özellikleri: hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilinin farklılaştırmadaki önemini bilir.1, 2, 3, 4, 5, 11A, C
ÖÇ2Farklılaştırma modellerini açıklar1, 2, 3, 4, 5, 11A, C
ÖÇ3Farklılaştırma modellerini karşılaştırabilir1, 2, 3, 4, 5, 11A, C
ÖÇ4bireyin ihtiyaçlarına uygun farklılaştırma modelini seçebilir1, 2, 3, 4, 5, 11A, C
ÖÇ5farklılaştırma modellerine uygun ders planları hazırlar1, 2, 3, 4, 5, 11A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 11:Altı Şapka
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta1. Üstün zeka ve yetenek kavramı ve Üstün Zekalı ve yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçları
2. Hafta2. Farklılaştırma ve temel kavramları
3. Hafta3. Farklılaştırma ilkeleri ve türleri
4. Hafta4. Farklılaştırılmış sınıf ortamı ve öğretmen
5. Hafta5. Farklılaştırmada kullanılan strateji ve teknikler
6. Hafta6. Farklılaştırmada kullanılan strateji ve teknikler
7. Hafta7. Farklılaştırmada kullanılan strateji ve teknikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta9. Farklılaştırılmış programların nitelikleri, ilkeleri
10. Hafta10. Farklılaştırılmış müfredatın gereklilikleri ve değerlendirilmesi
11. Hafta11. Bloom Taksonomisi, Williams Modeli
12. Hafta12. Müfredat Sıkıştırma Modeli, Maker Müfredat Faklılaştırma Stratejileri
13. Hafta13. Kaplan Modeli Bütünleştirilmiş Müfredat
14. Hafta14. Paralel Müfredat, Renzulli
15. Hafta15. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Tortop, H.S. (2016) Üstün Zekalılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim. Genç Bilge Yayıncılık
Diğer Kaynaklar2. Tomlinson, C.A. (Çeviren Serap Emir, Ahmet Aksu) Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Karma Öğretim. Anı Yayıncılık (2015) 3. Bildiren, A. Öznacar, M. D. (2012) Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi ve Eğitimsel Bilim Etkinlikleri. Anı Yayıncılık 4. Sak, U. (2009) Üstün Yetenekliler Eğitim Programları. Maya Akademi 5. Robinson, A., Shore, M.B., Enersen, L.D. (Çeviren Üzeyir Oğurlu, Fatih Kaya) Üstün Zekalılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar. (2014) Nobel Yayınevi 6. Sak, U. (2014) Üstün Zekalılar Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri. Vize Yayıncılık 7. Dönmez, N. B. (2014) Üstün Gelişimleri ve Eğitimleri. Vize Yayıncılık 8. T.C. MEB Düşünme Becerileri Dersi 1-8. Sınıflar Modüler Eğitim Programı ve Uygulama Klavuzu 9. T.C. MEB Yaratıcı Düşünme 1-8. Sınıflar Dersi Öğretim Programı 10. Davaslıgil, Ü. (2009). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi. İçinde, G. Akçamete (Ed.) Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (S, 545-592).
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü152
Toplam İş Yükü / 25 (s)152 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"