Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiEGB 4542016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere okul yönetiminin temel unsurlarını uygulamalı olarak kavratmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders Türk Eğitim Sisteminin temel öğeleri ve basamaklarını kapsar. Ders kapsamında öğrenci okul yönetimindeki ana unsurları öğrenir ve uygulamalı olarak çözümlemeler yapar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk Eğitim Sistemini tanır1, 3, 16A, D
ÖÇ2Eğitim sistemi ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ3Türk Eğitim Sisteminin amaç ve uygulamalarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ4Görev yapacağı eğitim sisteminin ülke sistemi içerisindeki yerini ve işlevini kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ5Okulun yapısını ve işleyişini inceler ve kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ6Eğitim ve okul yönetiminin temel kuramlarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ7Öğretmenlik kariyer basamaklarını ve yükselme kurallarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ8Aday öğretmenlik sürecini inceler ve anlar1, 3, 16A, D
ÖÇ9Resmi yazışmalarla ilgili temel yeterlikleri kazanır1, 3, 16A, D
ÖÇ10Öğretmenlik mesleğine ilişkin görev, sorumluluk ve yaptırımlarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ11Okulu ve paydaşlarını bilir1, 3, 16A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersine giriş
2. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
3. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
4. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
5. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
6. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
7. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitim yönetimi
10. HaftaOkul yönetimi
11. HaftaOkul yönetimi
12. HaftaOkul yönetim süreçleri
13. HaftaOkul yönetim işleri
14. HaftaEğitim denetimi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Bakioğlu, A. (2016) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Ada, S., & Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Pegem Akademi. • Dersin öğretmeni tarafından verilecek olan el notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar• Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. Baskı, İstanbul. • Özdemir, S. (2012) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.004.0020.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"