Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Bilimine Giriş EGB 1512016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimin anlamını, eğitimin tarihsel gelişmini, günümüz eğitim düşüncesinin özelliklerini, öğretmenlik mesleğinin önemini, okul öncesi öğretmeninin yeterliliklerini kavrar.Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına, eğitim bilimlerinin temel kavramları, gelişimi ve tartışma alanlarına ilişkin farkındalık sağlamaktır.
Dersin İçeriğiEğitimin temel kavramları Eğitimin tarihsel temelleri Türk eğitim sistemi öğretmenlik mesleği Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik Ara sınavı Eğitimin psikolojik temelleri Eğitim ve psikoloji alanında araştırmalar: çağdaş yaklaşımlar Eğitimin toplumsal temelleri Eğitimin ekonomik temelleri Eğitimin felsefi temelleri Eğitimin hukuksal temelleri Teknoloji ve Eğitim Bir eğitim kurumu olarak okul ve sınıf ortamı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğretmenlerin sahip olması gereken mesleki ve kişisel özellikleri bilir. 1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ2Eğitimin birey ve toplum için değerini kavrar.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ3Eğitim, Öğrenme ve Öğretme kavramlarını açıklayabilir1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ4Eğitimin Psikolojik, felsefi, toplumsal, ekonomik ve siyasal işlevlerini açıklayabilir.1, 2, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin İçeriği ile bilgi verilmesi. eğitim ile ilgili temel kavramlarİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
2. HaftaÖğrenme, öğretme, öğrenmenin özellikleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
3. Haftaöğretmenlik mesleği, etkili öğretmen özellikleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
4. Haftaeğitim bilimlerinde yöntem. bilim ve bilimin özellikleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
5. Haftaöğretimin ilkeleri. değişen dünyada eğitimİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
6. Haftaeğitimin işlevleri. siyasal işlevleri, ekonomik işlevleri, toplumsal işlevleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
7. Haftaeğitimin yasal temelleri. anayasa da eğitim. milli eğitim temel kanunuİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaeğitimin toplumsal temelleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
10. HaftaEğitimin Psikolojik temelleri. gelişim kuramlarıİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
11. HaftaEğitimin psikolojik temelleri. öğrenme kuramlarıİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
12. HaftaEğitimin tarihsel temelleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
13. Haftaeğitimin felsefi temelleri. felsefi akımlar.İlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
14. Haftaeğitimin politik temelleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
15. Haftaeğitimin ekonomik temelleriİlgili konunun temel kaynaklardaki ilgili bölümlerden incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKeskinkılıç, K. (2016). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara Pegem Akademi.
Diğer Kaynaklar- Şişman, Mehmet (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PegemA. Yayıncılık. - Bakioğlu, Ayşen (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel - Küçükahmet, Leyla (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel - Sönmez, Veysel (2013). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı. - Celep, Cevat (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı. - Metin, Mustafa ve Aytaç, Tufan (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Oktay, Ayla (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Turan, Selahattin ve Özden Yüksel (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Aslan, Kadir; Aslan, Neşe ve Arslan Cansever Belgin (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Barlett Steve and Burton Diana (2014). Introduction to Education Studies. (Çeviri Editörü Birsel Aybek). Ankara: Anı. - Sağlam, Aycan Çiçek (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Maya Akademi. - Ünal, Semra ve Ada Sefer (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Üstün Zekalılar Eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Üstün Zekalıların eğitimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.007.007.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"