Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleriTRK 4112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ANAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Turgay ANAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Batılı bir tür olarak Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan roman konusunda teorik bilgiler vermek. Yeni Türk Edebiyatında önemli isim ve romanların incelenmesi. Edebî bir metin olarak roman incelemesini seçilen roman örneklerinden hareketle öğretmek.
Dersin İçeriğiRoman türünün Batı’da ortaya çıkışı, gelişim serüveni ve Türk edebiyatına geçişi, çeviri romanlar ve etkileri, Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet, Cumhuriyet ve günümüz romancılarından seçilen roman örnekleri üzerinde inceleme yapılması. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Taşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, Sergüzeşt, Araba Sevdası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Yaban, Fatih-Harbiye, Huzur, Kürk Mantolu Madonna, Bir Düğün Gecesi, Yeni Hayat vb. gibi eserlerin çözümlenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Roman türünün ortaya çıkış sürecini bilir. Roman türünün Türkçedeki serüvenini bilir. Roman inceleme yöntemlerini öğrenir. Romanlarda olay örgüsü, çatışma unsurlarını tespit eder. Roman incelemesi yapar.A, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaRomanın tanımı, roman ile ilgili kaynaklar
2. HaftaBatıda romanın macerası, ilk örnekler, roman türünün Türk Edebiyatına girişi, çeviriler ve ilk örnekler
3. HaftaRomanın unsurları, romanda konu ve tema
4. HaftaRomanda olay örgüsü ve çatışma unsurları
5. HaftaMai ve Siyah romanının örnek olarak incelenmesi
6. HaftaRomanda bakış açısı ve anlatıcı
7. HaftaRomanda kişiler ve karakterler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta9. Hariciye Koğuşu romanının örnek olarak incelenmesi
10. HaftaA. H. Tanpınar’ın Huzur romanının incelenmesi
11. HaftaRomanın unsurlarından zaman ve mekân, mekân çeşitleri
12. HaftaRomanda anlatım teknikleri
13. HaftaRomanda anlatım teknikleri
14. HaftaPostmodern romanlar: İhsan Oktay’ın romanlarının incelenmesi
15. Haftaİhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanının incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuEcevit, Yıldız (1996), Orhan Pamuk’u Okumak, İstanbul. Grillet, A. (1981), Yeni Roman, (çev. A. Bezirci), İstanbul. Fethi Naci (1981), Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul. Moran, Berna (1983), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul. Bourneur, R. (1989), Roman Dünyası ve İncelemesi, (çev. H. Gümüş) Ankara. Finn, Robert P. (1984), Türk Romanı: İlk Dönem: 1872-1900 (trc. Tomris Uyan), İstanbul . Forster, M.E. (1982), Roman Sanatı, çev. Ünal Aytür, İstanbul. Önertoy, Olcay (1984), Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara. Roman Özel Sayısı (1964), Türk Dili, Ankara. Stevick, P. (1988), Roman Teorisi, (çev. S. Kanrarcıoğlu) Ankara. Yavuz, Hilmi Roman (1977), Kavramı ve Türk Romanı, İstanbul. Timur, Taner (1991), Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, İstanbul. Yılmaz, Durali (1990), Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Ankara.,Aktaş, Şerif (1991), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara.,Tekin, Mehmet (2001), Roman Sanatı, İstanbul.,Evin, Ahmet Ö. (2004), Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, İstanbul. Kavcar, Cahit (1985), Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı, Ankara. Aytaç, Gürsel (1990), Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Ankara. Kaplan, Ramazan (1998), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Ankara. yüz yüze
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.002.0020.0000
3Ara Sınav8.002.0016.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final10.002.0020.0000
Toplam İş Yükü84
Toplam İş Yükü / 25 (s)84 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"