Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Şiir TahlilleriTRK 3072016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ANAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yeni Türk edebiyatı alanındaki önemli şiir metinlerini tespit etmek; metin tahlili metotları kullanılmak suretiyle bunları çözümlemek, şiirleri tahlil etmeye yarayacak yöntem ve kuramları öğrenmek.
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. Metin, metin şerhi, metin incelemesi kavramlarını ve metin çözümleme yöntemlerini bilir. 2.Şiir dilinin farklılığını kavrar. 3. Çeşitli metin tahlili metotlarını bilir. 4. Şiir tahlil etme becerilerini geliştirir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMetin, metin şerhi, metin tahlili, metin incelemesi, metin çözümlemesi kavramlarının açıklanması ve aralarındaki farkların belirlenmesi
2. HaftaŞiir metnini diğer metinlerden ayıran özellikler; şiirin dildeki özerkliği ve şiiri şiir yapan özellikler.
3. HaftaZiya Paşa/Namık Kemal'in şiirleri
4. HaftaAbdülhak Hamid/ Recaize Mahmut Ekrem/ Muallim Naci'nin Şiirleri
5. HaftaTevfik Fikret/ Cenab Şahabettin'in Şiirleri
6. HaftaZiya Gökalp/ Mehmet Akif'in Şiirleri
7. HaftaAhmet Haşim'in Şiirleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFaruk Nafiz/Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirleri
10. HaftaZiya Osman/Cahit Sıtkı/ Nazım Hikmet'in Şiirleri
11. HaftaGarip Şiir Hareketinin Şiirleri/ Attila İlhan'ın Şiirleri
12. Haftaİkinci Yeni: Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk'in şiirleri
13. Haftaİkinci Yeni: Sezai Karakoç, Cemal Süreya/ Ece Ayhan'ın şiirleri
14. HaftaHaydar Ergülen, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel'in Şiirleri
15. HaftaGünümüz Türk Şiiri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. KAPLAN, Mehmet (1971), Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul. 2. ANDI, Fatih (2010), Güneşe Tutulan Ayna, İstanbul.
Diğer Kaynaklar1. CÖMERT, Bedreddin (2007), Eleştiriye Beş Kala, Ankara. 2. AKTAŞ, Şerif (2009), Şiir Tahlili (Teori ve Uygulama), Ankara. 3. AKAY, Hasan (2006), Kare-Deniz, İstanbul. 4. AKAY, Hasan (2009), Şiiri Yeniden Okumak, İstanbul.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi8.002.0016.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev5.002.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final10.002.0020.0000
Toplam İş Yükü74
Toplam İş Yükü / 25 (s)74 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"