Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiEGB 4542016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere okul yönetiminin temel unsurlarını uygulamalı olarak kavratmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders Türk Eğitim Sisteminin temel öğeleri ve basamaklarını kapsar. Ders kapsamında öğrenci okul yönetimindeki ana unsurları öğrenir ve uygulamalı olarak çözümlemeler yapar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk Eğitim Sistemini tanır1, 3, 16A, D
ÖÇ2Eğitim sistemi ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ3Türk Eğitim Sisteminin amaç ve uygulamalarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ4Görev yapacağı eğitim sisteminin ülke sistemi içerisindeki yerini ve işlevini kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ5Okulun yapısını ve işleyişini inceler ve kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ6Eğitim ve okul yönetiminin temel kuramlarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ7Öğretmenlik kariyer basamaklarını ve yükselme kurallarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ8Aday öğretmenlik sürecini inceler ve anlar1, 3, 16A, D
ÖÇ9Resmi yazışmalarla ilgili temel yeterlikleri kazanır1, 3, 16A, D
ÖÇ10Öğretmenlik mesleğine ilişkin görev, sorumluluk ve yaptırımlarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ11Okulu ve paydaşlarını bilir1, 3, 16A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersine giriş
2. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
3. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
4. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
5. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
6. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
7. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitim yönetimi
10. HaftaOkul yönetimi
11. HaftaOkul yönetimi
12. HaftaOkul yönetim süreçleri
13. HaftaAday öğretmenlik süreci
14. HaftaEğitim denetimi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Bakioğlu, A. (2016) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Ada, S., & Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Pegem Akademi. • Dersin öğretmeni tarafından verilecek olan el notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar• Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. Baskı, İstanbul. • Özdemir, S. (2012) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.004.0020.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"