Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Edebiyat Bilgi ve TeorileriTRK 1122016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Edebiyat biliminin ne olduğunu, edebiyatın diğer sanatlar arasındaki yerini, edebi metinlerle ilgili temel bilgileri vermek ve Divan Edebiyatı nazım şekillerini kavratmak. Edebiyat akımlarını öğretmek.
Dersin İçeriğiEdebiyat biliminin ne olduğunu, edebiyatın diğer sanatlar arasındaki yerini, edebi metinlerle ilgili temel bilgileri vermek ve Divan Edebiyatı nazım şekillerini kavratmak. Edebiyat akımlarını öğretmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Edebiyat biliminin ne olduğunu, edebiyatın diğer sanatlar arasındaki yerini, edebi metinlerle ilgili temel bilgileri kavrar. Divan Edebiyatı nazım şekillerini kavratmak. Edebiyat akımlarını öğretmek.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGüzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri. Edebî eser, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat tarihinin meseleleri, edebiyat sosyolojisi,Ders notları
2. HaftaÜslup ve üslubu etkileyen faktörler. Şiir türü, şiir türünün genel özellikleriDers notları
3. HaftaŞiirde tema ve konu. Şiirde ahenk unsurlarıDers notları
4. HaftaHece ölçüsü ve örnekler. Aruz ölçüsü ve örneklerDers notları
5. HaftaAruz ölçüsü ve örnekler. Edebî sanatlarDers notları
6. HaftaEdebî sanatlar.Ders notları
7. HaftaDivan edebiyatı nazım şekilleri ve türleri.Ders notları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKlasisizm, RomantizmDers notları
10. HaftaRealizm, Parnas EkolüDers notları
11. HaftaNaturalizm, SembolizmDers notları
12. HaftaFütürizm, DadaizmDers notları
13. HaftaSürrealizmDers notları
14. HaftaEgzistansiyalizmDers notları
15. HaftaModernizmDers notları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHasan Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebi Sanatlar, Söylem Yayınları, İst,, 2002 Prof. Dr. Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslup ve Problemler, Akçağ, Ankara 1998 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 2005 İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Akımlar, Akçağ, Ankara 2011 Emel Kefeli, Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, Akademik Kitaplar Türk Dili Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı, TDK Yayınları. Erdoğan Alkan’ın Akımlara Dair Kitapları, Varlık Yayınları İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Akımlar, Akçağ, Ankara 2011 Emel Kefeli, Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, Akademik Kitaplar Türk Dili Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı, TDK Yayınları. Erdoğan Alkan’ın Akımlara Dair Kitapları, Varlık Yayınları
Diğer Kaynaklarİsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebi Sanatlar, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2005 Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2010 M. Ali Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi, Gökkubbe, İstanbul 2004 Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar, Akçağ 2011 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı- Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2008 Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar, Akçağ 2011 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı- Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2008
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.008.0040.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama3.002.006.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"