Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğretmenlik Uygulaması-IITRK 4042016 - 2017T : 2+U : 688.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Besra TAŞ, Yrd.Doç.Dr. Faruk KANGER, Yrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim kurumlarındaki etkinlikleri planlama ve gerekli eğitim materyallerini-sınavları hazırlama, değerlendirme, öğrenciyi-aileyi-çevreyi eğitim bağlamında tanıma-değerlendirme, ders öğretim metotlarını kavrama ve bunları uygulama
Dersin İçeriğiPlanlar, eğitim materyalleri (sınavlar), öğrenci-aile-çevre ilişkileri, eğitim öğretim yöntem ve teknikleri, önemli günler, ders sunumları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Eğitim kurumlarındaki etkinlikleri planlar. 1, 4A
ÖÇ2Eğitim materyallerini-sınavları hazırlar, değerlendirir. 1, 4A
ÖÇ3Öğrenciyi-aileyi-çevreyi eğitim bağlamında tanır, değerlendirir. 1, 4A
ÖÇ4Ders öğretim metotlarını kavrar, uygular.1, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin içeriği, eğitim ortamı ve araç gereçleri tanımaDers notları
2. HaftaEBA, MEBBİS; E-OKUL uygulamaları ve Önemli Günlere Dair ÇalışmalarDers notları
3. HaftaSınıf içi olumlu-olumsuz öğrenci davranışları üzerine gözlemlerDers notları
4. HaftaSınıf içi olumlu ve olumsuz öğrenci davranışlarına dair değerlendirme, ödül-cezaDers notları
5. HaftaOkul ve çevrenin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmelerDers notları
6. HaftaÖğrencinin ailesiyle ilişkilerinin öğrenci başarısı üzerine etkilerinin değerlendirilmesiDers notları
7. HaftaYazılı sınav hazırlarken dikkat edilecek hususlarDers notları
8. HaftaAra Değerlendirme
9. HaftaSözlü sınavlar ve uygulama şekilleriDers notları
10. HaftaÖlçme ve değerlendirme yöntemlerinin incelenmesiDers notları
11. HaftaUygulama öğretmeni ile anlatılacak konular üzerine görüşmelerDers notları
12. HaftaÖrnek ders anlatımı ve değerlendirmeDers notları
13. HaftaÖrnek ders anlatımı ve değerlendirmeDers notları
14. HaftaÖrnek ders anlatımı ve değerlendirmeDers notları
15. HaftaÖrnek ders anlatımı ve değerlendirmeDers notları
16. HaftaSon değerlendirme-Rapor TeslimiFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- Çer, Erkan (2016), Türkçe Öğretiminde Etkinlikler, Anı Yayınları, Ankara 2- Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık. 3- Bozdoğan, Z. (2004). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Diğer KaynaklarYalçın Engin, Belirli Günler ve Haftalar, Engin Yayıncılık İlköğretim Belirli Günler ve Haftalar, Kılavuz 2006
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 199
2Final1
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.004.0068.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi8.006.0048.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev4.006.0024.0000
6Uygulama3.0018.0054.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü200
Toplam İş Yükü / 25 (s)200 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"