Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğretmenlik Uygulaması-ITRK 4032016 - 2017T : 2+U : 688.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi VerenlerAnabilim Dalı Başkanı Özlem GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ortaokulda görev alacak Türkçe Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiUygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ortaokulda görev alacak Türkçe Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazanır.1, 2, 3, 5F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Bilgiler Dönem Planının YapılmasıDers notları
2. HaftaÖğretim Programının İncelenmesiDers notları
3. Hafta657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Okul Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Okul Teşkilat ŞemasıDers notları
4. HaftaOkul İdari Kadrosu ve Görevleri, Okul Aile Birliği, Demirbaş ve Yoğaltım DefterleriDers notları
5. HaftaÖğretmenin Okuldaki Bir Günü, Ders Planları, Nöbet Defteri, İş Günü Takvimi, Kurul-Zümre Toplantıları ve TutanaklarıDers notları
6. HaftaTörenler ve Tören Dosyaları, Egzersiz PlanlarıDers notları
7. HaftaÖğretmenin Kullandığı Öğretim Yöntem ve TeknikleriDers notları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaE-okul Uygulamaları, EBA, Dünya Okulu DüşüncesiDers notları
10. HaftaÖğrencinin Okuldaki Bir Günü, Proje ödevleri, Etkinlikler, Öz değerlendirme FormlarıDers notları
11. HaftaÖlçme Değerlendirme, Materyal GeliştirmeDers notları
12. HaftaHazırlanan Ders Planları Çerçevesinde Ders SunumuDers notları
13. HaftaHazırlanan Ders Planları Çerçevesinde Ders SunumuDers notları
14. HaftaHazırlanan Ders Planları Çerçevesinde Ders SunumuDers notları
15. HaftaStaj Dosyasının TeslimiDers notları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı Belirli Günler ve Haftalar Dünya Okulu (Eğitimi Yeniden Düşünmek) Salman Khan
Diğer KaynaklarEBA, Khan Academy
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 199
2Final1
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi6.007.0042.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama3.002.006.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"