Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri EGB 2542016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Bayram BAŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU, Doç. Dr. Bayram BAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim programlarının temel kavramlarını karşılaştırır, eğitim programlarını ve ders planlarını nasıl geliştireceğini öğrenir ve çeşitli öğrenme stratejilerini, sınıfta kullanacakları metod ve stratejileri bilir.
Dersin İçeriğiEğitim programını planlama ve geliştirme, program değerlendirme, yeni Türk eğitim programı, öğrenme stratejileri, metodları ve teknikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Eğitim programlarındaki temel kavramları ve fikirleri bilir. Eğitim programını nasıl geliştireceğini öğrenir. Ders planını nasıl hazırlayacağını öğrenir. Program geliştirme modellerini anlar. Temel öğrenme stratejilerini karşılaştırır.1, 2, 5, 8A, C
ÖÇ2Temel öğrenme metod ve tekniklerini öğrenir. Temel öğrenme metod ve tekniklerini öğrenir. 1, 2, 5, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaÖğrenme ve öğretme ilkeleri
3. HaftaEğitim programının temel öğeleri
4. HaftaEğitim programı hazırlama
5. HaftaEğitim programı hazırlama
6. HaftaProgram geliştirmenin felsefi temelleri
7. HaftaÖğretme - öğrenme strateji ve modelleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEtkili öğrenme ve öğretimin genel ilkeleri
10. HaftaEtkili öğrenme ve öğretimin genel ilkeleri
11. HaftaÖğretim strateji,yöntem ve tekniklerin etkili kullanılması
12. HaftaÖğretim ve öğrenme stratejileri
13. HaftaBaşlıca öğretme –öğrenme yaklaşımları
14. HaftaÖğretim yöntem ve teknikleri
15. HaftaÖğretim yöntem ve teknikleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖğretim üyesi notları, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Mehmet Taşpınar Öğretim İlke ve Yöntemleri, Veysel Sönmez Öğretim İlke ve Yöntemleri, Leyla Küçükahmet
Diğer KaynaklarKPSS hazırlık kitapları, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Editör: Şeref Tan Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Behçet Oral Öğrenme - Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, Gülay Ekici Öğrenme Sanatı (Öğretim İlke ve Yöntemleri), Özcan Demirel Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı, Engin Karadağ Öğretim İlke ve Yöntemleri, Editör: Prof. Dr. Mehmet Arslan Genel Öğretim Metodları, S. Savaş Büyükkaragöz, Cuma Çivi Öğretim İlke ve Yöntemleri, Editör: Gürbüz Ocak
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 17
3Ödev 27
4Ödev 46
5Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.003.0042.0000
3Ara Sınav2.007.0014.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.005.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü111
Toplam İş Yükü / 25 (s)111 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"