Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yazı Yazma TeknikleriTRK 1012016 - 2017T : 1+U : 234.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüOkutman Necmettin AKAY
Dersi VerenlerOkutman Necmettin AKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yazının kavram olarak karşılığından ve tarihinden yola çıkarak güzel yazma yöntem ve tekniklerini uygulamak. İtalik harfleri ve aralarındaki temel farkları ayırt edebilmelerini sağlamak. Dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturabilmelerini sağlamak. Sözcük düzeyinde yazma; cümle düzeyinde yazma; paragraf düzeyinde yazma. Türkçede yazma becerilerini geliştirmek. Yazı yazma evreleri. Yazılı metinlerin türlerine göre tekniklerini ayırt etmek. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturmak. Yazılı anlatımın iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesini öğretmek. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesini sağlamak. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğini öğretmek. Her türlü yazışma metnini (dilekçe, tutanak vb.) öğretmek.
Dersin İçeriğiYazı nedir? Kavram olarak karşılığı, varlığı ve önemi İnsan-teknoloji sürecinde yazının yeri Yazının tarihi Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, Kelime, kelime çeşitleri, kelimenin cümledeki yeri ve önemi, Cümle, doğru ve etkili cümle kurabilme, Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları), Metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler), Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma), Yazılı olarak üretilen metinlerin denetlenmesi, Planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni), Sanatsal metinler (hikâye, roman, şiir, vb.)de kullanılan teknikler, Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler, Örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Türk Edebiyatında geçmişten günümüze yön veren metinlerin uygulamalı olarak yazı defterlerine yazılması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yazı dili ve özelliklerini kavrar.1, 2, 3, 4, 6A, C
ÖÇ2Yazının tarihi hakkında bilgi sahibi olur.1, 2, 3, 4, 6A, C
ÖÇ3Türklerin kullandığı alfabeler hakkında bilgi sahibi olur.1, 2, 3, 4, 6A, C
ÖÇ4Türkçeyi dil ve yazı kavramlarına göre incelemeyi öğrenir. 1, 2, 3, 4, 6A, C
ÖÇ5Farklı yazı türlerini tanır ve bunlarla yazma becerisi kazanır. 1, 2, 3, 4, 6A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYazı ve önemi, yazının tarihi, yazılı kültürün gerekliliği, yazı ve dil.
2. HaftaYazılı anlatımın amacı, okuryazar olmak; yazı yazma ihtiyacı.
3. HaftaYazma eylemi, nasıl yazıyoruz? Yazmayı öğrenmek sorunlar ve öneriler.
4. HaftaYazılı anlatım unsurları- dış yapı unsurları.
5. HaftaYazılı anlatım unsurları- iç yapı unsurları.
6. HaftaYazılı anlatımda Türkçenin özellikleri- noktalama ve imla
7. HaftaKelime, cümle, paragraf.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKontrollü yazma (yer değiştirme, dönüştürme), metin oluşturma.
10. HaftaPlan, bakış açısı, yardımcı fikirler.
11. HaftaSorulara cevap vererek metin oluşturma, güdümlü yazma, serbest yazma.
12. HaftaMetin incelemesi.
13. HaftaMetinler üzerinden anlatım bozuklukları.
14. HaftaMetin oluşturma çalışmalarında karşılaşılan anlatım bozuklukları.
15. HaftaGenel değerlendirme.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYazı İnsanlığın Belleği, YKY Yayınları
Diğer KaynaklarYazılı Anlatım (Pegem Yay.) (NOT: Kaynak kitapları almadan önce dersin öğretim üyesi ile görüşünüz.)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.003.0030.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev10.001.0010.0000
6Uygulama7.001.007.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"