Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ölçme ve Değerlendirme EGB 2532016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı öğrencilere ölçme ve değerlendirme konusunda yeterlilik kazandırmak , ölçme aracı geliştirme uygulama becerisi geliştirmek, ölçme araçlarının psikometrik niteliklerini değerlendirmek
Dersin İçeriğiÖlçme ve değerlendirme kavramları, ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler madde analizi ve istatistiki yöntemler geleneksel ve çağdaş değerlendirme yöntemleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verir.1, 2, 3A, C
ÖÇ2 Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Ölçmede hata türlerini yorumlar.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler
2. HaftaDoğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme
3. HaftaBir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık
4. HaftaGeçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır?
5. HaftaTest analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması
6. HaftaSözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler
7. HaftaMerkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMerkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım)
10. HaftaTest puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması
11. HaftaDuyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri
12. HaftaPsiko motor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerelndirme
13. HaftaTest geliştirme ve soru hazırlama teknikleri
14. HaftaÖlçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi
15. HaftaTürkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTekin H. (2003) EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: YARGI MATBAACILIK Güleri N (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme . Pegem yayıncılık, Ankara.
Diğer KaynaklarTurgut M. F. (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara Atılgan, H.; KAN, A. & DOĞAN, N. (2009).EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: ANI YAYINCILIK
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.005.0080.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.001.005.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü85
Toplam İş Yükü / 25 (s)85 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"