Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sınıf Yönetimi EGB 3592016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sınıf yönetimine ilişkin temel kavram,yaklaşım,teori ve teknikleri bilen, öğrencilerin özelliklerine, sınıf ortamına ve koşullara göre sınıf yönetimi uygulamalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiSınıf yönetimi yaklaşımları; temel kavramlar; öğretmenin rolü; öğretimin, zamanın ve öğrenci davranışlarının yönetimi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sınıf yönetiminin temel yaklaşımlarını tanımlar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ2 Sınıf yönetiminde disiplin yaklaşımlarını kavrar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ3 Sınıfta etkili zaman yönetimi becerisini kazanır.2, 11, 12, 16C
ÖÇ4 Sınıf yönetim modelleri arasındaki farkları açıklar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ5Sınıf yönetiminin etkinliğini ve kalitesini artırmak için okul-aile iş birliğini etkin bir şekilde uygular.2, 11, 12, 16C
Öğretim Yöntemleri:2:Soru-Cevap, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve sınıf yönetiminin tanımı
2. HaftaSınıf içi iletişim ve etkileşim
3. HaftaSınıf yönetiminde öğrenci motivasyonu
4. HaftaSınıf yönetimi kavramının disiplin kavramından farklı yanları
5. HaftaSınıf ortamı ve grup etkileşimi
6. HaftaSınıf yönetimi ve disiplin modelleri
7. HaftaSınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
10. HaftaSınıfta zaman yönetimi
11. HaftaSınıfın fiziksel ortamının sınıf yönetimine etkisi
12. HaftaSınıf organizasyonu ve sınıf yönetimi modelleri
13. HaftaÖğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturmada öğretmen davranışları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaProje sunumları ve değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSınıf Yönetimi Kitabı, Editörler: Doç. Dr. Türkan Argon, Doç.Dr. Şenay Sezgin Nartgün, Maya Akademi, Ankara.
Diğer KaynaklarAydın, A. (2005). Sınıf Yönetimi. Tekağaç Eylül. Bakioğlu, A. (2009). Çağdaş Sınıf Yönetimi. Nobel:Ankara. Balay, R. (2014). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Pegem: Ankara. - Başar, Hüseyin. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. - Celep, Cevat. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Nobel: Ankara. Çelik, Vehbi (2012). Sınıf Yönetimi. Nobel. Çelikten, Mustafa (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. Erden, Münire (2014). Sınıf Yönetimi. Arkadaş Kitabevi. Güneş, F. (2013). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık Karip, Emin Ve Diğ. (2003). Sınıf Yönetimi. Pegem A. Kaya, Z. Ve Diğerleri. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A. Kılıç Atıcı, . (2014). Sınıfta Davranış Yönetimi. Karahan Kitabevi Kıran, Hüseyin. (2014). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. Küçükahmet, L. (2012). Sınıf Yönetimi. Pegem:Ankara. Okutan, M. (2015). Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Pegem Akademi Yayıncılık:Ankara. Sarpkaya, Ruhi. (2012). Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı. Toprakçı, Erdal. (2002). Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara: Ütopya. Ünal, S. ve Ada, S. (2003). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniv. Yiğit, B. (Ed). (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"