Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiEGB 4542016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere okul yönetiminin temel unsurlarını uygulamalı olarak kavratmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders Türk Eğitim Sisteminin temel öğeleri ve basamaklarını kapsar. Ders kapsamında öğrenci okul yönetimindeki ana unsurları öğrenir ve uygulamalı olarak çözümlemeler yapar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk Eğitim Sistemini tanır1, 3, 16A, D
ÖÇ2Eğitim sistemi ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ3Türk Eğitim Sisteminin amaç ve uygulamalarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ4Görev yapacağı eğitim sisteminin ülke sistemi içerisindeki yerini ve işlevini kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ5Okulun yapısını ve işleyişini inceler ve kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ6Eğitim ve okul yönetiminin temel kuramlarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ7Öğretmenlik kariyer basamaklarını ve yükselme kurallarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ8Aday öğretmenlik sürecini inceler ve anlar1, 3, 16A, D
ÖÇ9Resmi yazışmalarla ilgili temel yeterlikleri kazanır1, 3, 16A, D
ÖÇ10Öğretmenlik mesleğine ilişkin görev, sorumluluk ve yaptırımlarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ11Okulu ve paydaşlarını bilir1, 3, 16A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersine giriş
2. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
3. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
4. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
5. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
6. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
7. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitim yönetimi
10. HaftaOkul yönetimi
11. HaftaOkul yönetimi
12. HaftaOkul yönetim süreçleri
13. HaftaOkul yönetim işleri
14. HaftaEğitim denetimi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Bakioğlu, A. (2016) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Ada, S., & Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Pegem Akademi. • Dersin öğretmeni tarafından verilecek olan el notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar• Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. Baskı, İstanbul. • Özdemir, S. (2012) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.004.0020.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"