Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Testler RPD 4092016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
Dersi VerenlerArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK, Prof. Dr. Erdal HAMARTA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojik testleri tanımak, basit testlerin uygulamasını öğrenmek
Dersin İçeriğiPsikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojik testlerin amaçlarını ve nasıl kullanıldıklarını bir başkasına anlatabilir.1, 2A
ÖÇ2Klinik, akademik ve eğitimsel testleri sınıflandırır.1, 2A
ÖÇ3Testlerin geçerlik ve güvenirlik gibi psikometrik özelliklerini açıklar.1, 2A
ÖÇ4Özel amaç doğrultusunda bir testi seçebilir.1, 2A
ÖÇ5Test geliştirmenin kurallarını anlatır.1, 2A
ÖÇ6Özel eğitimini aldığı başarı, yetenek ve kişilik testlerini uygular.1, 2, 4, 15A
ÖÇ7Bireysel ve grup testlerinin uygulama kurallarını anlatabilir. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojik testlerin tarihçesi ve gelişimi
2. HaftaTest nedir, nasıl geliştirilir?
3. HaftaTestlerin kullanımı ve değerlendirilmesi
4. HaftaTestlerdeki sosyal ve etik konular
5. HaftaÖlçmedeki istatistiksel kavramlar
6. HaftaMerkezi yığılma ölçümleri, standart puanlar ve normlar
7. HaftaGüvenirlik: Güvenirliğin tanımı, güvenirliğin farklı metodları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGeçerlik: Geçerliğin tanımı, bir testi geçerli kılan özellikler
10. HaftaGeçerlik türleri: Kriter, içerik ve yapı geçerliliği
11. HaftaTest puanlarının yorumlanması
12. HaftaYetenek, başarı ve kişilik testler
13. HaftaZeka testleri
14. HaftaPsikolojik Test Geliştirme
15. HaftaPsikolojik Test Geliştirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Psikolojik testler, İbrahim Ethem Özgüven PDREM Yayınları, Ankara (2005) 2) Özgüven, İ.E. (2007). Psikolojik Testler. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. 3) Öner, N. (2007). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 4) Pichot, P (Çev. S. EVRİM) (1965). Psikoloji Alanlarında Testler. İstanbul: Anıl Yayınevi. 5) Cohen, R.J. ; Swerdik, M.E. (Çeviri Edt. Ezel Tavşancıl) (2011). Psikolojik Testler ve Değerlendirme. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Uygulama 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.004.0068.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0015.0015.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü152
Toplam İş Yükü / 25 (s)152 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"