Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İstatistik-II IST 2022016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
Dersi VerenlerArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK, Doç. Dr. Ersoy ÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İstatistik çözümleme yöntemlerinden korelasyon, regresyon, hipotez testi(önsav sınaması), varyans analiz konuları, bu konuların bilgisayar yardımı ile çözümleri
Dersin İçeriğiİstatistik çözümleme yöntemlerinden korelasyon, regresyon, hipotez testi(önsav sınaması), varyans analiz konuları, bu konuların bilgisayar yardımı ile çözümleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Değişkenler arasındaki ilişkileri kurar.1, 2, 4A
ÖÇ2Varyans ile hipotez testleri yapar.1, 2, 4A
ÖÇ3Merkezi eğilim ve dağılım birimlerini kullanır.1, 2, 4A
ÖÇ4Gruplandırma ve eşleştirme modellerini kullanır.1, 2, 4A
ÖÇ5ANOVA testi gerçekleştirir ve yorumlar.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel örnekleme teorisiTüm kaynaklar
2. Haftaİstatistik tahmin teorisi, güven aralıklarıİlk kaynak
3. Haftaİstatistik karar teorisi, hipotez testleriİlk kaynak
4. HaftaKüçük örnek teorisi, t ve ki-kare dağılımlarıTüm kaynaklar
5. HaftaKi kare testiTüm kaynaklar
6. HaftaKorelasyonTüm kaynaklar
7. HaftaRegresyonTüm kaynaklar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇoklu ve kısmi korelasyonTüm kaynaklar
10. HaftaBir faktörlü deneme desenlerinin analiziTüm kaynaklar
11. Haftaİki faktörlü deneme desenlerinin varyans analiziTüm kaynaklar
12. HaftaTemel parametrik olmayan testlerTüm kaynaklar
13. HaftaSpss uygulamalarıÖrnek veri dosyaları
14. HaftaSpss uygulamalarıÖrnek veri dosyaları
15. HaftaGenel tekrarTüm kaynaklar ve örnek veri dosyaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDavranış Bilimleri İçin İstatistik, Prof.Dr.Selim Hovardaoğlu, Pagem İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold(tercüme: Ümit Şenesen), literatür
Diğer Kaynaklarİstatistik, M. R. Spiegel L. J. Stephens (tercüme editörü :alptekin Esin), nobel yayınevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.001.5015.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0019.0019.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"