Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Psikoloji RPD 2022016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı sosyal psikolojinin alanı, konuları ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Bireyin toplum içerisindeki davranışlarını yorumlama ve açıklama, bundan yola çıkarak da toplum kurallarına uyumlu davranma becerileri kazandırmayı hedeflemektedir
Dersin İçeriğiGelişen sosyal olaylara paralel olarak, bireylerin gelişimini etkileyen psikolojik faktörler, sosyal ortamların insan yapısı üzerindeki etkileri, bu etkilerin bireyin tutum ve davranışları üzerindeki etkisi, sağlıklı toplum ve sağlıklı davranışın özellikleri, sosyalleşmenin toplumsal fonksiyonları ve ulusların geleceği ile ilgili rolü
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin temel farklarını ayırt eder; her birini tanımlar ve açıklar1, 2, 3A, C
ÖÇ2Sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve bu kavramlar ile ilgili teorileri açıklar. (sosyal etki, uyma, tutumlar, tutum oluşumları ile ilgili teoriler) 1, 2, 3, 8, 13A, C
ÖÇ3Tutum, propaganda ve tutum değiştirme süreci hakkında açıklama ve analiz yapar 1, 2, 3, 8, 13A, C
ÖÇ4Kişinin sosyalleşme sürecinde etken olan unsurları analiz eder.. 1, 2, 3, 8A, C
ÖÇ5Kişilik ve benlik oluşumunda, sosyal etki, grup süreçleri, kültür ve toplumla ilişkisini bütünleştirip genellemelere ulaşır 1, 2, 3, 8, 10A, C
ÖÇ6Sosyal etkinin kişinin tutum ve davranışını nasıl oluşturduğu ile ilgili değerlendirme yapar. 1, 2, 3, 8, 10A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDERSİN TANITIMI SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR?Kaynak kitabın ilgili bölümleri
2. HaftaSOSYAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ÖRNEKLERKaynak kitabın ilgili bölümleri
3. HaftaSOSYAL ETKİ VE UYMAKaynak kitabın ilgili bölümleri
4. HaftaSOSYAL BİLİŞ (SOSYAL ALGI)Kaynak kitabın ilgili bölümleri
5. HaftaTUTUMLARKaynak kitabın ilgili bölümleri
6. HaftaTUTUM DEĞİŞİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLARKaynak kitabın ilgili bölümleri
7. HaftaİLETİŞİM, PROPAGANDA: TUTUM DEĞİŞTİRME SÜRECİKaynak kitabın ilgili bölümleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaİLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ, ORTAM VE KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİKaynak kitabın ilgili bölümleri
10. HaftaSOSYALLEŞME VE SOSYAL GELİŞİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
11. HaftaBENLİKKaynak kitabın ilgili bölümleri
12. HaftaGRUP YAPISI VE DİNAMİĞİKaynak kitabın ilgili bölümleri
13. HaftaÖNYARGIKaynak kitabın ilgili bölümleri
14. HaftaYARDIM ETMEKaynak kitabın ilgili bölümleri
15. HaftaSOSYAL PSİKOLOJİ VE KÜLTÜRKaynak kitabın ilgili bölümleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI (2015) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, 17. Baskı,Evrim Yayınları
Diğer KaynaklarAronson, Wilson ve Akert, 2012, Sosyal Psikoloji, İstanbul, Kaknüs Yayınları. David G. Myers (2015) Sosyal Psikoloji, Ankara, Nobel Yayınları Arkonaç,S,A,. Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001 • Michael A. Hogg- Graham M. Waughan (Sosyal Psikoloji) • Prof.Dr. Ali DÖNMEZ (Sosyal Psikoloji) • Prof.Dr.Doğan CÜCELOĞLU (İnsan ve Davranışı)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 15
3Ödev 215
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi12.003.0036.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0012.0024.0000
6Uygulama1.0012.0012.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"