Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İstatistik IIST 2032016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
Dersi VerenlerArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK, Yrd.Doç.Dr. Mustafa OTRAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, olasılık ve istatistiğin temellerini öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu derste öğrenciler, verileri toplamayı,analiz etmeyi ve elde edilen bulguları yorumlayı sağlayacak istatistiki yöntemleri ve öğrenir. Ders, sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel kavramlar ve yöntemler üzerinde odaklanmıştır. Ders kapsamında, verileri grafik şeklinde gösterme ve yorumlama yöntemleri, elde edilen veriler ile aritmetik ortalama, varyans standart sapma vb temel istatistiki ölçütleri hesaplama, olasılık teorisi ve olasılık dağılımları, örnekleme dağılımı kullanarak veri açıklama konuları yer almaktadır. Derste ayrıca öğrencilere SPSS yazılımını öğretilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel istatistiksel yöntemleri listeler.1, 2, 4, 14, 15C, F
ÖÇ21) Temel istatistik kavramlarını tanımlar1, 12A
ÖÇ32) Verileri Düzenler1, 4A
ÖÇ43) Frekans grafiği çizer1, 4, 15A
ÖÇ54) Merkezi eğilim ölçülerini hesaplar1, 4A
ÖÇ65) Merkezi eğilim ölçülerinin büyüklüklerine göre dağılımın şeklini belirler1, 4A
ÖÇ76) Değişme ölçülerini yorumlar ve hesaplar1, 4A
ÖÇ87) İki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon yardımı ile hesaplar1, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİstatistiğin tarihçesi, temel tanımlar ve veri tipleriBütün kaynaklar
2. HaftaVerilerin sınıflandırılmasıBütün kaynaklar
3. HaftaVerilerin GrafikleştirilmesiBütün kaynaklar
4. HaftaMerkezi Eğilim ÖlçüleriBütün kaynaklar
5. HaftaOrtanca, Tepe değerBütün kaynaklar
6. HaftaBetimsel istatistikler ile ilgili uygulamalarBütün kaynaklar
7. HaftaVize öncesi genel tekrarBütün kaynaklar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDeğişim ÖlçüleriBütün kaynaklar
10. HaftaOrtalama, kayma, çeyrek kaymaBütün kaynaklar
11. HaftaVaryans, standart sapmaBütün kaynaklar
12. HaftaKovaryansBütün kaynaklar
13. HaftaKorelasyonBütün kaynaklar
14. HaftaDiğer Korelasyon teknikleriBütün kaynaklar
15. HaftaGenel tekrarBütün kaynaklar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Büyüköztürk, Şener; Çokluk, Ömay ve Köklü, Nilgün, Sosyal Bilimler İçin İstatistik, 17. Baskı, İstanbul: Pagem Yayınları • Ders Notları
Diğer KaynaklarÖğrenciler, alanla ilgili olan kitaplar, e- kitaplar ve diğer tüm kaynaklardan yararlanabilir. Öğrencilerin özellikle aşağıda yer alan kitaplardan yararlanması önerilmektedir. • Akdeniz, F. (1998) Olasılık ve İstatistik , Baki Kitabevi, Adana • Newbold Paul, İşletme ve İktisatçılar için İstatistik, 4. Basım ( Çev. Ümit Şenesen), İstanbul: Literatür Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.001.0010.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü91
Toplam İş Yükü / 25 (s)91 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"