Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal DüzenlemelerOEB 4022016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim alanında dünya ve Türkiye´de yürürlükte olan özel gereksinimli bireylerin eğitim olmak üzere tüm yasal haklarını düzenleyen kanun, ulusal ya da uluslararası sözleşme, yönetmelik, çerçeve program gibi yasal metinler hakkında bilgi kazanılması
Dersin İçeriğiDersin içeriği, uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve özel gereksinimi olan bireyler, yasaların özel eğitimdeki önemi, anayasa, özel eğitim hakkında kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler, yasaların geliştirilmesini ve uygulanmasını etkileyen faktörler, öğretmen, anne-baba, okul sistemi vb. rolleri, sosyal ve eğitsel haklar, yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, yasal düzenlemeleri izleme olarak sıralanabilir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yurtdışı özel eğitim hakkındaki yasal düzenlemeleri açıklayabilir. 1, 3, 8, 14A, C
ÖÇ2Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapabilir. 1, 3, 8, 14A, C
ÖÇ3573 nolu kanun hükmünde kararname hakkında bilgilendirme yapabilir. 1, 3, 8, 14A, C
ÖÇ4Özürlüler yasası hakkında bilgi verebilir. 1, 3, 8, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDevletin ve Yasanın Doğuşu
2. HaftaÖzel gereksinimli bireyler ve özel eğitim yasalarına devinim kazandıran olaylar
3. HaftaÖzel gereksinimli bireyler ve özel eğitim yasalarına kaynaklık eden kuramsal alt yapı
4. HaftaEngelli Hakları Hareketi ve Kaynakları
5. HaftaÖzel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konusunda uluslararası yasal düzenlemeler
6. HaftaAmerika Birleşik Devletlerindeki yasal düzenlemelerin engellilik ve Türkiye’deki düzenlemeler açısından önemi
7. HaftaAvrupa Birliği Engellilik Politikaları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖzel gereksinimli bireyler ve özel eğitime yönelik ulusal (Türkiye) yasal düzenlemeler - 1. bölüm
10. HaftaÖzel gereksinimli bireyler ve özel eğitime yönelik ulusal (Türkiye) yasal düzenlemeler - 2. bölüm
11. HaftaTürkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler - 1. Bölüm
12. HaftaTürkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler - 2. Bölüm
13. HaftaPolitika ve Uygulamalar Arasındaki Boşluklar
14. HaftaPolitika ve Uygulamalar Arasındaki Boşluklar
15. HaftaÖneri Sunumu
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇitil, M. (2012). Yasalar ve Özel Eğitim. Ankara: Vize Yayıncılık
Diğer KaynaklarYasa ve mevzuat metinleri, Resmi gazete
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.0017.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"