Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitiminde Fen ve Sosyal Bilgisayar ÖğretimiOEB 3032016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel gereksinimli öğrencilere fen ve sosyal bilgiler öğretiminde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriğiFen biliminin tarihi gelişimi, fen okur-yazarlığı, herkes için bilim, özel eğitim okullarında yer alan fen bilgisi dersi müfredatlarının incelenmesi, fen eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikler, sosyal bilgiler öğretiminin özel gereksinimli öğrenciler için önemi, özel eğitim okullarında yer alan sosyal bilgiler dersi müfredatlarının incelenmesi, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler, fen ve sosyal bilgiler öğretimine ilişkin öğretim planlarının geliştirilmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Özel eğitim gereksinimli öğrencilerin eğitimde kullanılan fen müfredatı hakkında bilgi verir.1, 2, 3, 4, 5, 12, 14A, C
ÖÇ2Özel eğitim gereksinimli öğrencilerin eğitimde kullanılan sosyal bilgiler müfredatı hakkında bilgi verir.1, 2, 3, 4, 5, 12, 14A, C
ÖÇ3Özel eğitim gereksinimli öğrencilere yönelik Fen bilgisi müfredatından bir konuya ilişkin öğretim planı hazırlar. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14A, C
ÖÇ4Özel eğitim gereksinimli öğrencilere yönelik Sosyal bilgiler müfredatından bir konuya ilişkin öğretim planı hazırlar. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFen eğitimin tarihi, fen okur-yazarlığı
2. Haftaherkes için fen uygulamaları
3. HaftaFen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
4. HaftaFen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
5. Haftaİşitme engelli okullarında yer olan fen müfredatının incelenmesi
6. HaftaGörme engelliler okulunda kullanılan müfredatın incelenmesi
7. HaftaZihin yetersizliği olan öğrencilerin eğitim aldıkları okullardaki fen müfredatlarının incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖzel gereksinimli bireyler için sosyal bilgiler öğretimi
10. HaftaZihin yetersizliği olan bireylerin eğitim aldıkları okullarda yer alan sosyal bilgiler müfredatlarının incelenmesi
11. Haftaİşitme engelliler okulunda kullanılan sosyal bilgiler müfredatının incelenmesi
12. HaftaGörme engeliler okulunda kullanılan sosyal bilgiler müfredatının incelenmesi
13. HaftaSosyal bilgiler eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
14. HaftaFen bilgisi müfredatından bir konuya ilişkin öğretim planı hazırlama
15. HaftaSosyal bilgiler müfredatında bir konuya ilişkin öğretim planı hazırlama
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuPolloway, E., Serna, L., Patton, J.R., & Bailey, J.W. (2014). Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri. Ş. Yücesoy (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi11.001.0011.0000
3Ara Sınav1.0013.0013.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0017.0017.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"