Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitimde Okuma Yazma ÖğretimiOEB 3012016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı özel gereksinimli öğrenciye ses temelli ve cümle yöntemiyle okuma yazma öğretimi hususunda uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandıracaktır.
Dersin İçeriğiDinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İlköğretim Türkçe Dersi Programını (I-II) tanır.1, 2A, C, F
ÖÇ2Programın temel yaklaşımını açıklar.1, 2A, C, F
ÖÇ3İlk Okuma-Yazma dersinde uygun yaklaşımı uygular..1, 2A, C, F
ÖÇ4İlk okuma yazma programın içeriğini açıklar.1, 2A, C, F
ÖÇ5İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemini uygular.1, 2A, C, F
ÖÇ6İlk Okuma-Yazmaya Hazırlıkta etkinlikleri planlar.1, 2A, C, E
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİlköğretim programlarının değerlendirilmesi
2. Haftaİlköğretim programında ilk okuma-yazma öğretimi
3. HaftaOkumaya giriş, okuma ve yazmanın temel amaçları
4. HaftaOkuma yaklaşımları
5. HaftaOkumaya hazır oluşlulukla ilgili faktörler
6. HaftaOkuma ve yazma içerisinde kavram alanları(okuma Stratejileri-yazı yazma süreci ve yazılı ürünler)
7. HaftaOkuma yazma ve dil gelişiminde ailenin rolü
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYazma, yazmaya etki eden unsurlar
10. HaftaOkuma yazma yöntemleri, ilk okuma yazmaya hazırlık, ilk okuma ve yazmaya başlama
11. HaftaÖzel gereksinimli olanlara yönelik okuma yazma öğretimi uygulamaları
12. HaftaÖzel gereksinimli olanlara yönelik okuma yazma öğretimi uygulamaları
13. HaftaÖzel gereksinimli olanların kelime dağarcığını geliştirme yolları
14. HaftaÖzel gereksinimli olanların kelime dağarcığını geliştirme yolları
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBilgic, E. (2016) Özel Eğitimde Okuma - Yazma Öğretimi. (Ed. Hasan Avcıoğlu), Ankara: Eğiten Kitap.
Diğer KaynaklarÖzbay, M, Yazma Eğitimi, Kolektif, Pegem Akademi Yayıncılık, 2015 Göçer, A. Etkinlik Temelli İlk okuma ve Yazma Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, 2014 Karatay, H. Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama, Pegem Akademi Yayıncılık, 2014
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.001.0010.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü77
Toplam İş Yükü / 25 (s)77 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"