Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk İşaret DiliOEB 2072016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTürk İşaret Dili Türk İşaret Dili ile iletişim kurulması Türk İşaret Dilini kurallarına uygun ve etkili kullanılmasını Türk İşaret Dili yoluyla yaşadığı kültürü, sosyal ve doğal çevreyi tanımalarını kazandırmaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk İşaret Dilinin tanımını yaparak özelliklerini açıklar.1, 2, 3, 5, 12A, B, C, F
ÖÇ2El ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonu, tek ve çift el kullanım, işaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma özgün anlatım biçimi, El-beden uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu, işaret diliyle sözlü dili beraber 1, 2, 3, 4A, B, C, D
ÖÇ3 Selamlaşma hal hatır sorma, karşı tarafı anlama, duygu ve düşünceleri aktarma konusunda gerekli performansı gösterir.1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ4TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurabilir.1, 2, 3, 4A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk İşaret Dili nedir?Türk işaret dilinin genel özellikleri nelerdir?Türk İşaret dili Alfabesi
2. HaftaEl ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonu
3. HaftaEl ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre El ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonu
4. HaftaTek ve çift el kullanım, işaretlerin Türkçeyle ilişkisi İşareti anlamlandırma özgün anlatım biçimi
5. Haftaİşareti anlamlandırma özgün anlatım biçimi
6. HaftaEl-beden uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu
7. Haftaİşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma, dudak hareketlerini abartmama
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSelamlaşma hal hatır sorma
10. HaftaKarşı Tarafı Anlama
11. HaftaDuygu ve düşünceleri aktarma
12. HaftaKarşı tarafı anlama
13. HaftaTİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma
14. HaftaTİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAtilla, M. (2011) Konuşan Eller - Temel İşaret Dili. İlgi Kültür Sanat Yayınları.
Diğer KaynaklarTürk İşaret Dili Sözlüğü, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2015
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.003.003.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü69
Toplam İş Yükü / 25 (s)69 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"