Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uygulamalı Davranış AnaliziOEB 2032016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hedef davranış belirleyebilme, davranışsal amaç yazabilme, veri toplama yöntemlerini kullanabilme; davranış değiştirme planı hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiÖğrenme kuramları,Uygulamalı davranış analizinin özellikleri,Problem davranışların işlevinin belirlenmesi,Hedef davranışı belirlemesi,Hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı,Hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı,Hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: yazılı kayıtların analizi, somut ürünlerin gözlenmesi,Hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi,Hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi,Kazandırılacak uygun davranışın belirlenmesi,Uygun davranışları arttırma teknikleri,Uygun olmayan davranışları azaltma teknikleri,Örnek uygulamalarla birleştirilip konular işlenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.Davranış değiştirme planlarını değerlendirir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ22.Uygun davranışları arttırma ve uygun olmayan davranışları azaltma tekniklerini uygular1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ33.Uygun davranışı kazandırma yollarını gösterir1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ44.Uygulamalı davranış analizinin temel kavramlarını açıklar1, 2, 3, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrenme kuramları
2. HaftaUygulamalı davranış analizinin özellikleri
3. HaftaProblem davranışların işlevinin belirlenmesi
4. HaftaHedef davranışı belirlemesi
5. HaftaHedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı
6. HaftaHedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı
7. HaftaHedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: yazılı kayıtların analizi, somut ürünlerin gözlenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi
10. HaftaHedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi
11. HaftaKazandırılacak uygun davranışın belirlenmesi
12. HaftaUygun davranışları arttırma teknikleri
13. HaftaUygun olmayan davranışları azaltma teknikleri
14. HaftaÖrnek Uygulamalar
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİftar, E.T., (2014) Uygulamalı Davranış Analizi.Vize Yayıncılık, Ankara Özyürek, M. (2004) Sınıfta Davranış Değiştirme. Uygulamalı Davranış Analizi. Kök Yayıncılık, Ankara.
Diğer KaynaklarKırcaali-İftar, G.(Ed) (2003) Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Kırcaali-İftar, G.; Tekin, E.(1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemeleri Tekin-İftar, E. & Kırcaali-İftar (2004) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım. Akçin, N.(2005) Uygulamalı Davranış Analizi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"