Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İşitme ve Görme YetersizliğiOEB 1042016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme ve görme engelli çocukların değerlendirilmesi, onlar için sınıf ortamlarının düzenlenmesi, bireysel ve grup eğitimi, okuma yazma eğitimi hususlarında uygulama düzeyinde beceri kazandırmak
Dersin İçeriğiİşitme ve görme yetersizliği olan bireyler; işitme ve görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tamlama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tamlama; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Görme ve işitme yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu yasal hakları açıklar.1, 2, 3, 8, 10A, C
ÖÇ2Görme ve işitme yetersizliği olan bireyleri eğitsel, psikolojik ve tıbbi açıdan sınıflandırır.1, 2, 3, 8, 10A, C
ÖÇ3Görme işitme yetersizliği olan bireylerin eğitim-öğretim ortamlarını düzenler.1, 2, 3, 8, 10A, C
ÖÇ4Görme ve işitmenin doğasını anlar.1, 2, 3, 8, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaNasıl Görür ve Duyarız?
2. Haftaİşitme ve görme yetersizliğinin nedenleri
3. Haftaİşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin değerlendirilmesi
4. Haftaİşitme ve görmenin doğası
5. Haftaİşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin eğitsel ve psikolojik açıdan sınıflandırılması
6. Haftaİşitme ve görme yetersizliğinin tıbbi yaygınlık ve görülme sıklıkları
7. HaftaGörme yetersizliği olan bireylerin eğitim-öğretim ortamlarının düzenlenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİşitme yetersizliği olan bireylerin eğitim-öğretim ortamlarının düzenlenmei
10. Haftaİşitme ve görme yetersizliğinde yardımcı teknolojiler
11. Haftaİşitme ve görme engelli çocuklar için bireysel ve grup eğitimi
12. Haftaİşitme ve görme yetersizliğinde ekip ve işbirliğinin önemi
13. Haftaişitme ve görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar
14. HaftaAilelere sunulan hizmetler
15. HaftaSağlanan destekler ve yasal hakları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTüfekçioğlu, U. (2006), İşitme, Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi. Eskişehir: Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Diğer KaynaklarAtay,M. (1999). İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Temel İlkeler. Özgür Yayınları. Şafak, P. (2012). Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.005.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü102
Toplam İş Yükü / 25 (s)102 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"