Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum BozukluğuOEB 1032016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yrd.Doç.Dr. Engin EKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarına zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi sürecinde gerekli temel bilgilerin kazandırılması ve sonraki eğitim ve meslek yaşantısında gerekli temel yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum am, doğum sonrası; tarama/tamlama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılaıûa; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, OSB olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Zihin yetersizliği ve OSB ilgili temel kavramları açıklar.1, 2A
ÖÇ2Zihin yetersizliği ve OSB olan bireylerin eğitimlerinde temel konuları açıklar.1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ3 Zihin yetersizliği ve OSB olan bireylerin eğitim olanaklarını değerlendirir.1, 2, 3, 12A, C, E
ÖÇ4Zihin yetersizliği ve OSB olan bireylerin aile özelliklerini değerlendirir.1, 2, 3, 8, 12A, D, E, F
ÖÇ5Zihin yetersizliği ve OSB olan bireylere yönelik destekler ve yasal dayanaklarını tartışır.1, 2, 3, 10A, C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaZihin engelliler ve eğitimlerinin tarihçesi
2. HaftaZihin engelinin tanımı, yaygınlık ve sınıflandırılması
3. HaftaZihin yetersizliğinin nedenleri ve bireylerin özellikleri
4. HaftaZihin engellilerin değerlendirilmesi, tanılama ve eğitsel yerleştirme
5. HaftaZihin yetersizliği olan bireylerin eğitim ortamları
6. HaftaZihin yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar
7. HaftaZihin engelli yetişkinler ve mesleki eğitim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOSB´nin tarihsel gelişimi, tanımı ve sınıflandırılması
10. HaftaOSB´nin nedenleri, belirtileri ve tanılama
11. HaftaOSB´nin nedenleri, belirtileri ve tanılama
12. HaftaOSB olan bireylerin eğitsel gereksinimleri ve eğitim ortamları
13. HaftaOSB olan bireylerin eğitsel gereksinimleri ve eğitim ortamları
14. HaftaOSB olan bireylerin eğitiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar
15. HaftaOSB olan bireylerin eğitiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuekin İftar, E(2014) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar Ve Eğitimleri, T. , Vize Yayıncılık, Ankara, 2014
Diğer Kaynaklar1) Zihin Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitimleri, Eripek, S. , Eğiten Kitap 2) Zihinsel Yetersizlik ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası, Diken, İ.H. , Ünlü E, Karaaslan Ö. , Maya Akademi Yayınları 3) Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar, Eripek, S. , Maya Akademi Yayınları, 2009
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"