Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkçe II: Sözlü AnlatımTRK 4022016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini tanımlama; gördüklerini, bildiklerini anlatabilme; bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayabilme; toplum karşısında konuşmanın usul ve kurallarını kullanarak en güzel şekilde ifade edebilme; eleştirilerde bulunabilme ve bir hükme varabilme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiSözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konusma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konusma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbası, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Topluluk karşısında, sosyal ilişkilerde iletişim becerisi kazanır. 1, 3, 5, 8A, C, E, F
ÖÇ2Sözlü anlatım türleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibidir.1, 3, 5, 8A, C, E, F
ÖÇ3 Sözlü anlatımın önemini idrak eder. 1, 3, 5, 8A, C, E, F
ÖÇ4Sözlü iletişim kurma yollarını etkili olarak kullanır.1, 3, 5, 8A, C, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİletişim nedir? Sözlü iletişimin özellikleri nelerdir?Şerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
2. HaftaSözlü anlatıma hazırlık: Gözlem, dinleme, okuma, düşünmeŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
3. HaftaKişiler arası ve toplum içinde sözlü iletişim kurallarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
4. HaftaDiksiyonda karşılaşılan sorunlar, vurgu, imla, tonlamaŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
5. HaftaTürkçenin konuşma dili olarak özellikleriŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
6. HaftaProtokol konuşmalarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
7. HaftaHazırlıksız konuşmalarŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKonuşma planı: Hazırlıklı konuşmalar, Kürsüde yapılması gerekenlerŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
10. HaftaSözlü Anlatım Türleri 1) Açılış ve Takdim KonuşmalarıŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
11. Hafta2) Şiir okumaŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
12. Hafta3) Konferans, panelŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
13. Hafta4) SempozyumŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
14. Hafta5) Forum, Açık OturumŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
15. Hafta6) Röportaj, SoruşturmaŞerif Aktaş-Osman Gündüz (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAktaş, Şerif-Gündüz,Osman. (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ yay. Ankara Yrd. Doç. Dr. Mahmut Babacan, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akademik Kitaplar, 2010 Göçgün, Önder (2016), Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Nisan Kitabevi Şenbay, Nüzhet (2016), Söz ve Diksiyon Sanatı, YKY Tarcan, Selim Sırrı (1939), Nasıl Konuşmalı, Ülkü Basımevi
Diğer Kaynaklar1- Gedizli, Mehmet. (2006), Söyleyebilmek-sözlü anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul 2- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul 3- Akbayır, Sıddık. (2005), Dil ve Diksiyon, Akçağ yay. Ankara, 4) Çakır, Galip (2016) Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Sanatı, Kubbealtı Yay.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 18
3Ödev 27
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.002.0020.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav1.006.006.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü84
Toplam İş Yükü / 25 (s)84 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"