Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sınıf Yönetimi EGB 3592016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sınıf yönetimine ilişkin temel kavram,yaklaşım,teori ve teknikleri bilen, öğrencilerin özelliklerine, sınıf ortamına ve koşullara göre sınıf yönetimi uygulamalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiSınıf yönetimi yaklaşımları; temel kavramlar; öğretmenin rolü; öğretimin, zamanın ve öğrenci davranışlarının yönetimi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sınıf yönetiminin temel yaklaşımlarını tanımlar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ2 Sınıf yönetiminde disiplin yaklaşımlarını kavrar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ3 Sınıfta etkili zaman yönetimi becerisini kazanır.2, 11, 12, 16C
ÖÇ4 Sınıf yönetim modelleri arasındaki farkları açıklar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ5Sınıf yönetiminin etkinliğini ve kalitesini artırmak için okul-aile iş birliğini etkin bir şekilde uygular.2, 11, 12, 16C
Öğretim Yöntemleri:2:Soru-Cevap, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve sınıf yönetiminin tanımı
2. HaftaSınıf içi iletişim ve etkileşim
3. HaftaSınıf yönetiminde öğrenci motivasyonu
4. HaftaSınıf yönetimi kavramının disiplin kavramından farklı yanları
5. HaftaSınıf ortamı ve grup etkileşimi
6. HaftaSınıf yönetimi ve disiplin modelleri
7. HaftaSınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
10. HaftaSınıfta zaman yönetimi
11. HaftaSınıfın fiziksel ortamının sınıf yönetimine etkisi
12. HaftaSınıf organizasyonu ve sınıf yönetimi modelleri
13. HaftaÖğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturmada öğretmen davranışları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaProje sunumları ve değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSınıf Yönetimi Kitabı, Editörler: Doç. Dr. Türkan Argon, Doç.Dr. Şenay Sezgin Nartgün, Maya Akademi, Ankara.
Diğer KaynaklarAydın, A. (2005). Sınıf Yönetimi. Tekağaç Eylül. Bakioğlu, A. (2009). Çağdaş Sınıf Yönetimi. Nobel:Ankara. Balay, R. (2014). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Pegem: Ankara. - Başar, Hüseyin. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. - Celep, Cevat. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Nobel: Ankara. Çelik, Vehbi (2012). Sınıf Yönetimi. Nobel. Çelikten, Mustafa (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. Erden, Münire (2014). Sınıf Yönetimi. Arkadaş Kitabevi. Güneş, F. (2013). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık Karip, Emin Ve Diğ. (2003). Sınıf Yönetimi. Pegem A. Kaya, Z. Ve Diğerleri. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A. Kılıç Atıcı, . (2014). Sınıfta Davranış Yönetimi. Karahan Kitabevi Kıran, Hüseyin. (2014). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. Küçükahmet, L. (2012). Sınıf Yönetimi. Pegem:Ankara. Okutan, M. (2015). Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Pegem Akademi Yayıncılık:Ankara. Sarpkaya, Ruhi. (2012). Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı. Toprakçı, Erdal. (2002). Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara: Ütopya. Ünal, S. ve Ada, S. (2003). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniv. Yiğit, B. (Ed). (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kazandığı yeterliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.X
PÇ2Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleri bilgisi değerlendirir.X
PÇ3Özel Eğitim ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ4Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.X
PÇ5Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.X
PÇ6Özel Eğitim ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Özel Eğitim ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
PÇ8Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.X
PÇ9Özel Eğitim ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle değerlendirir.X
PÇ10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ11Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.X
PÇ12Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alıp görevini etkin bir şekilde yerine getirir.X
PÇ13Yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanıp zayıf yönlerini geliştirir.X
PÇ14Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
PÇ15Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.X
PÇ16Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.X
PÇ17Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ18Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ19Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır.X
PÇ20Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.X
PÇ21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.X
PÇ22Özel Eğitim ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.X
PÇ23Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.X
PÇ24Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.X
PÇ25Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.X
PÇ26Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.X
PÇ27Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"